Vuoden Maisema-arkkitehtuuriteko -tunnustuspalkinto Vantaan Kaupungille

Julkaistu: 2.11.2018


Vantaan Kaupunki on palkittu Suomen maisema-arkkitehtiliiton Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko tunnustuspalkinnolla.

Suomen maisema-arkkitehtiliitto myöntää tunnustuspalkinnon joka toinen vuosi. Palkinnon saaja julkistettiin 26. lokakuuta nyt viidettä kertaa järjestetyillä maisema-arkkitehtipäivillä Espoon Dipolissa. Palkinto on tunnustuspalkinto, jonka avulla halutaan korostaa suomalaista maisema-arkkitehtuuria tai sen näkyvyyttä ja arvostusta edistäneitä tekoja. Palkinnon jakamisen tarkoitus on edistää maisema-arkkitehtuuria ja sen arvostusta Suomessa ja suomalaisen maisema-arkkitehtuurin menestystä maailmalla.

Vantaan kaupungin palkitsemisen perusteena on sen pitkäjännitteinen toiminta maisema-arkkitehtuurin toimintaedellytysten ja laadukkaan suunnittelukulttuurin tukemiseksi Suomessa. Vantaa on kehittänyt suomalaisen maisema-arkkitehtuurin laatua järjestämällä laajoja monialaisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja ja sitoutumalla niiden tuloksiin ja suunnittelijoihin aina toteutukseen asti. Esimerkkeinä mainittakoon Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu sekä viime vuonna kilpailuvoiton perusteella valmistunut Kirjastopuisto.

Pitkäjännitteistä toimintaa paremman ympäristön puolesta

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteinen ala, johon vaikuttavat fyysisen ympäristön eri tekijät. Ammatin merkitys monialaisissa ja kompleksissa projekteissa korostuu jatkuvasti. Maisema-arkkitehtuuria onkin luonnehdittu yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden ammateista.

Vantaan kaupunki on profiloitunut ympäristövastuunsa tuntevana lentokenttäkaupunkina. Kaupungin infrarakentamista ohjaavat viimeaikaiset strategiat, kuten pääkaupunkiseudun ensimmäinen hulevesiohjelma jo vuonna 2009. Tänä vuonna valmistunutta massastrategiaa on Vantaalla viety strategiatasolta käytännön suunnitteluun ja toteutukseen.

Vantaan kaupungin sitoutuminen strategioihin ja uudenlainen ajattelu on tuottanut maisema-arkkitehdeille monia uudenlaisia suunnitteluhaasteita ja työtilaisuuksia, mitkä osaltaan ovat mahdollistaneet ammatin kasvun ja laadullisen kehittymisen.

Maisema-arkkitehtuurikilpailut Tikkurilan alueen kehittämisen apuna

Tikkurilan ydinkeskustan julkisen ulkotilan suunnittelun kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena lähtökohta on vuonna 2006 järjestetyn Tikkurilan keskustapuiston ja kävelykadun maisema-arkkitehtuurikilpailun tulos. Kilpailun voitti Maisemasuunnittelu Hemgård työryhmineen ehdotuksellaan Tik’kuja, joka kunnioitti olevaa miljöötä ja 1950-luvun mittakaavaa. Alueeseen sisältyy 0,85 ha:n Kirjastopuisto ja 1,18 ha:n toriaukio ja kävelykatualue. Tikkurilantori rakennettiin vuosina 2012–2014. Kirjastotorin avajaisia vietettiin syksyllä 2017.

Vantaan kaupunki on ansiokkaasti yhdentoista vuoden ajan systemaattisesti sitoutunut kilpailun voittaneeseen ehdotukseen, suunnittelutiimiin ja sen toteuttamiseen. Monta vuotta kestäneen tinkimättömän työn ansiosta aiemmin epämääräinen, katu- ja pysäköintialueena toiminut kaupungin- ja kirjastotalon ympäristö on nyt toiminnallisesti monipuolinen, visuaalisesti tasapainoinen sekä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen oleskelu-, leikki- ja torialue. Lopputulos on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen maisema-arkkitehtoninen kokonaisuus. Kirjastopuisto palkittiin valmistumisvuonnaan vuoden ympäristörakennepalkinnolla.

Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu järjestettiin vuonna 2015. Kilpailun tavoitteena Tikkurilan jokiranta haluttiin tuoda vahvasti osaksi kehittyvää keskusta-aluetta, ja alueesta haluttiin kehittää kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja elävä kaupunkikeskustan osa. Jokiranta on Tikkurilan keskustan vihreä keidas, joka palvelee alueen asukkaiden ja turistien tärkeänä virkistysalueena.

Kilpailun voitti LOCI maisema-arkkitehdit Oy työryhmineen ehdotuksellaan Keidas, jossa kaupunkiluonnosta kehitetään vastapari Tikkurilan urbaanille keskustalle. Vantaan kaupunki käynnisti alueen suunnittelun voittaneen ehdotuksen pohjalta ja ensimmäisten vaiheiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa lähivuosina.

Maisema-arkkitehtuurikilpailujen lisäksi Vantaan kaupunki on viime aikoina rakennuttanut perinteisestä poikkeavia elämyksellisiä leikkipaikkoja maisema-arkkitehtisuunnitelmien pohjalta. Tällaisia ovat esimerkiksi Kvartsijuonenpuisto, jonka suunnittelu tehtiin yhdessä lasten kanssa sekä Kenraalinpuisto.

Tunnustus suomalaista maisema-arkkitehtuuria tai sen näkyvyyttä tai arvostusta edistävästä teosta

Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko -palkinto myönnetään, joka toinen vuosi suomalaista maisema-arkkitehtuuria tai sen näkyvyyttä ja arvostusta edistävästä teosta. Palkinto myönnettiin nyt toisen kerran. Ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 2016 Suomen maisema-arkkitehtiliiton 70. juhlavuonna. Palkinnon jakamisen tarkoitus on edistää maisema-arkkitehtuuria ja sen arvostusta Suomessa ja suomalaisen maisema-arkkitehtuurin menestystä maailmalla.

Palkinnon voi saada yksityishenkilö, yritys, yhdistys, yhteisö, hanke, kunta tai vapaa ryhmä. Teko voi olla esimerkiksi keskustelun avaus, pitkäjänteinen prosessi, suunnitelma, toteutettu kohde, tapahtuma tai jokin muu suomalaisen maisema-arkkitehtuurin alaan ja sen kehitykseen liittyvä merkittävä teko. Palkittavan teon tulee ajoittua palkitsemisajankohtaa edeltävälle kahden vuoden mittaiselle jaksolle tai olla usealle vuodelle jakautuva palkitsemishetkellä ajankohtainen teko.

Palkinnon saajat on tänä vuonna valinnut erillinen palkintotyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut maisema-arkkitehti Arto Kaituri.


Lehdistökuvat:https://www.dropbox.com/sh/kaqzrdb6g2eh2ui/AACkwiYLmVSw5cbGtP_x2gDDa?dl=0

Lisätietoja:

Arto Kaituri, palkintotyöryhmän puheenjohtaja, maisema-arkkitehti MARK
+358 207 864 407

Suvi Saastamoinen, tiedottaja, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK
mark@m-ark.fi, +358 50 3707718

Vantaan viestintäjohtaja
paivi.rainio@vantaa.fi

Maankäytön viestinnän yhteyshenkilö
anna.groth@vantaa.fi