Seminaarit ja näyttelyt

Keskeinen osa MARKin toimintaa on eri tavoin maisema-arkkitehtuuriin liittyvien näyttelyiden, seminaarien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen. Tärkeimpänä näistä on joka toinen vuosi järjestettävä maisema-arkkitehtipäivä. Se on vuodesta 2010 koonnut Suomen maisema-arkkitehdit sekä muut alasta kiinnostuneet yhteen keskustelemaan, kouluttautumaan ja kuulemaan kansainvälisten huippuosaajien luentoja. Suosittu ja paljon kiitosta saanut tapahtuma on tärkeä kohtaamispaikka sekä täydellinen tilaisuus tavoittaa suuri joukko erilaisissa asemissa työskenteleviä maisema-arkkitehteja.

MARK on aktiivisesti mukana eri tapahtumissa myös yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.