Edunvalvonta

MARK ajaa maisema-arkkitehtijäsentensä etua. Liitto on teettänyt palkkatutkimuksia, edistänyt maisema-arkkitehtien sijoittumista kaavoitustehtäviin ja osallistuu tehtäväluetteloiden laatimiseen sekä kaavanlaatijoiden ja pääsuunnittelijoiden pätevyyden toteavien lautakuntien työhön.

Edunvalvonnan terävöittämiseksi ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi Tekniikan akateemiset TEK ja MARK allekirjoittivat yhteistyösopimuksen vuonna 2014. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa erityisesti jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa, laajentaa molempien osapuolten jäsenpohjaa, selkeyttää työnjakoa alan tavoitteiden edistämisessä sekä parantaa järjestöjen jäsenilleen tarjoamia palveluja. Samalla TEKin yhteyteen perustettiin maisema-arkkitehtikerho. Molempien järjestöjen toiveena on, että jäsenkunta kuuluisi kattavasti kumpaankin järjestöön.