Liity jäseneksi

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry – MARK voi hyväksyä yhdistyksen täysjäseneksi maisema-arkkitehtuurin alalta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä sekä soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ja maisema-arkkitehtuurin alan osaamisensa osoittaneita henkilöitä.

Maisema-arkkitehtuurin tutkinnon on sisällöltään ja laajuudeltaan noudatettava kansainvälisiä, maisema-arkkitehtuurin koulutukselle asetettuja laatuvaatimuksia. Näistä keskeisimpänä kriteerinä on tutkinnon suorittaminen laajana, kokonaisuudessaan 300 op:n laajuisina opintoina. Opinnot voivat koostua kahden tutkinnon yhdistelmästä sisältäen maisteri- ja kandidaattitutkinnon maisema-arkkitehtuurin alalta tai yhdestä maisema-arkkitehdin tutkinnosta. Em. tutkinnosta vähintään 4 vuotta tulee muodostua maisema-arkkitehtuurin alan opinnoista. Lisäksi tutkinnon tarjonneella koulutusohjelmalla oleva IFLA Europen tai vastaavan kansainvälisen tahon laatuarviointi tutkinnon suorittamisen ajalta katsotaan eduksi. 

Yhdistykseen voi liittyä opiskelijajäseneksi maisema-arkkitehdin tutkintoa tai vastaavaa suorittava, ylemmässä korkeakoulussa opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Olet tervetullut mukaan toimintaamme! 

Jos sinulla on jotain kysyttävää, vastaamme mielellämme. Kysymykset jäsenrekisteriin liittyen sekä jäsenrekisterissä olevien tietojen muutokset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen mark(at)maisema-arkkitehtiliitto.fi. Jäsenrekisterin tietoja voit muokata myös jäsensivujen kautta.


Jäsenhakemuslomake

Jäsenhakemuksen tyyppi

Varsinaisen ja opiskelijajäsenen hakemuksen liitteet

Varsinaisen jäsenen hakemuksen pakolliset liitteet kaikille hakijoille

  • Tutkintotodistukset maisema-arkkitehtuurin alan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tai muusta soveltuvasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Esim. maisema-arkkitehdin tutkintotodistus ja kandidaatin tai hortonomin tutkintotodistus.
  • Opintorekisteriotteet yllä mainituista tutkinnoista. Opintojen on koostuttava vähintään 300 opintopisteestä, joista neljä viidesosaa on maisema-arkkitehtuurin opintoja. Opintorekisteriotteesta tulee käydä ilmi suoritettujen kurssien nimet ja niistä saadut opintopisteet.

Varsinaisen jäsenen hakemuksen mahdolliset muut liitteet

Mikäli kriteeri koulutuksen 300 opintopisteestä, joista 4/5 koostuu maisema-arkkitehtuurin opinnoista ei täyty, mutta hakijalla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, jäsenyyttä on mahdollista hakea perustuen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja maisema-arkkitehtuurin alan osaamiseen (esim. arkkitehdin tutkinto maisema-arkkitehdin työkokemuksella tai maisema-arkkitehdin tutkinto laajoilla alan ulkopuolisilla sivuaineopinnoilla). Tällöin edellä mainittujen liitteiden lisäksi pakollisia liitteitä ovat:

  • CV
  • portfolio / työnäytteet
  • vapaamuotoinen kertomus työtehtävistä maisema-arkkitehtina ja omasta roolista suhteessa muihin maisema-arkkitehteihin (vähintään 2 vuoden kokoaikainen työkokemus maisema-arkkitehdin työtehtävistä maisema-arkkitehdin alaisuudessa on merkittävä etu hakemuksella)

Opiskelijajäsenen hakemuksen pakolliset liitteet

  • Opintorekisteriote, josta käy ilmi voimassa oleva opinto-oikeus maisema-arkkitehdin alempaan ja ylempään tai ylempään korkeakoulututkintoon

Mikäli et pysty lähettämään kaikkia liitteitä tällä lomakkeella, voit täydentää hakemustasi lähettämällä liitteet osoitteeseen mark(at)maisema-arkkitehtiliitto.fi

Klikkaa, "Lähetä jäsenhakemuksen liitteet" ennen seuraavaan kysymykseen siirtymistä.