Kansainvälisyys

MARK osallistuu kansainvälisesti sekä Pohjoismaiseen yhteistyöhön että IFLA Euroopan kautta. Yhdistys on jäsenenä maisema-arkkitehtien kansainvälisessä kattojärjestössä International Federation of Landscape Architects (IFLA) sen alajaoston IFLA Europen kautta. Lisäksi yhdistys osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kokouksissa yhdistystä edustaa KV-delegaatti ja puheenjohtaja.

Pohjoismaisten maisema-arkkitehtiliittojen vuodesta 1972 alkanut, eli jo yli 40-vuotinen yhteistyö painottuu lähinnä erilaisten yhteistyömuotojen edistämiseen ja ajatustenvaihtoon. Vuosikokoukset järjestetään kiertävällä vuorolla eri maissa. Niissä kokoonnutaan keskustelemaan yhteisistä asioista ja ajankohtaisista ammattikuntaa työllistävistä aiheista. Joka toinen vuosi kokouksen yhteydessä pyritään järjestämään pohjoismainen seminaari.

IFLA Europe kokoaa nimensä mukaisesti Euroopan alueen maisema-arkkitehtiliitot (vuonna 2015 36 liittoa) yhteen alueellisten aiheiden käsittelyyn. IFLA Europen kautta olemme mukana myös maailmanlaajuisen IFLA Worldin toiminnassa. Toiminta on jaettu työryhmiin (Education, Professional Practise, Communication), ja asioita edistetään erilaisten projektien kautta. Nykyisin IFLA Europen kokous järjestetään jossakin jäsenmaista, ja kokouksen yhteydessä järjestetään seminaari. IFLA World -kongressi järjestetään myös vuosittain, vuoro kiertää IFLA Europen, African, Asia-Pasificin ja Americas:in välillä.

MARK on allekirjoittanut ja sitoutuu IFLA Europen vuosittaisiin kannanottoihin.

Vuoden 2022 kannanotto: Bold and Beautiful Landscapes
Vuoden 2021 kannanotto: Everyday Landscape
Vuoden 2020 kannanotto: Landscape as footprints on Earth
Vuoden 2019 kannanotto: Landscapes and shared memories
Vuoden 2018 kannanotto: Climate challenges
Vuoden 2017 kannanotto: Unlimited Landscapes, No Fence, No Offence
Vuoden 2016 kannanotto: Urban Landscapes
Vuoden 2015 kannanotto: Learning from Landscapes
Vuoden 2014 kannanotto: Landscape Democracy