Kilpailut

Malmin lentoasemanpuiston maisema-arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotus Crossing Horizons, maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy.

Maisema-arkkitehtuurikilpailu on järjestäjälle hieno mahdollisuus saada laadukasta ulkotilaa sekä hankkia monipuolista osaamista, näkyvyyttä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Kilpailuissa suunnitellaan tyypillisesti jo olemassa olevaa ympäristöä. Tämä asettaa erityisvaatimuksia kilpailuprosessin huolelliselle valmistelulle. MARK tekee kilpailujen järjestäjien ja muiden alan järjestöjen kanssa monenlaista yhteistyötä. 

Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla yleinen eli avoin kaikille suunnittelijoille tai se voidaan järjestää kutsukilpailuna, jolloin osallistuvat työryhmät valitaan erikseen. MARK:n kilpailusääntöjen mukaista maisema-arkkitehtuurikilpailua voi käyttää hankintalain mukaisema suunnitteluhankintana.

Kilpailukohteena voi olla pienempi puisto, kaupunkikeskus tai laaja kulttuurimaisema sekä kaikkea niiden väliltä! Järjestäjänä voi toimia julkinen yhteisö tai yksityinen taho. 

MARK tarjoaa kilpailun järjestäjille neuvontaa kilpailumuodon valinnassa, ohjelman rakentamisessa ja kilpailuprosessin läpiviemisessä. MARK:n kautta järjestäjä tavoittaa lähes kaikki Suomessa toimivat maisema-arkkitehdit ja toimistot. 

Kilpailutoimikunta tarkistaa ohjelmat ja nimittää tuomaristoon puolueettomiksi asiantuntijajäseniksi maisema-arkkitehteja kilpailusääntöjen mukaisesti. 

MARK toimii kumppanina Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn yhdyskuntasuunnittelupainotteisissa arkkitehtuurikilpailuissa järjestäjän toiveesta. Silloin kyseessä usein on vaativaa maisema- ja ulkotilasuunnittelua kaipaava kohde. Nämä kilpailut käydään SAFAn kilpailusääntöjen mukaisesti, mutta MARK:n kilpailutoimikunta tarkistaa ohjelman ja nimeää tuomaristoon maisema-arkkitehtijäsenen.