Kilpailut

Maisema-arkkitehtuurikilpailu on järjestäjälle hieno mahdollisuus aikaansaada laadukasta ulkotilaa sekä hankkia monipuolista osaamista, näkyvyyttä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Kilpailuissa suunnitellaan tyypillisesti jo olemassa olevaa ympäristöä. Tämä asettaa erityisvaatimuksia kilpailuprosessin huolelliselle valmistelulle. MARK tekee kilpailujen järjestäjien ja muiden alan järjestöjen kanssa monenlaista yhteistyötä. Jatkossa tavoitteena on laajentaa yhteistyötä SAFAn kilpailuorganisaation kanssa.

Suurin osa maisema-arkkitehtikilpailuista on järjestetty kutsukilpailuina ja ne ovat olleet luonteeltaan ideakilpailuja. Kilpailukohteiden luonne on ulottunut kulttuurimaisemasta kaupunkikeskustoihin. Valtaosan kilpailuista järjestävät kaupungit ja kunnat yhteistyössä muiden julkisyhteisöjen kanssa. Yleiset maisema-arkkitehtikilpailut ovat olleet viime vuosina valitettavan harvinaisia.