Yrityskumppanit

YRITYSKUMPPANIN ALOITUSPAKETTI 500 € (250 €)


(alennus -50 %, jos kumppanilla on alle 0,5 miljoonan liikevaihto)


Kumppanuuteen sisältyy kumppanin logo logopilvessä
• MARKin nettisivujen Yrityskumppanit-osiossa
• vuosijulkaisussa (DL 31.5.2023)
• jäsenkokouksissa (DL 25.4.2023) *
• lisäksi nimen maininta parillisina vuosina järjestettävän Maisema-arkkitehtuuripäivän materiaalissa **


Yrityskumppani liitetään myös MARKin uutiskirjeen tilaajaksi.


* Kevät- ja syyskokouksen aloituksen yhteydessä dia, jossa lukee ”MARK kevätkokous/syyskokous/seminaari” ja taustalla kumppanien logopilvi.
** Yrityksen nimen maininta vähintään yhdessä Maisema-arkkitehtuuripäivän materiaalissa. Sijainti voi vaihdella vuosittain (esim. käsiohjelma tai nettisivut). Seuraava Maisema-arkkitehtuuripäivä on 4.10.2024.


LISÄOSAT KUMPPANEILLE:


Mainos/advertoriaali vuosijulkaisussa 200-500 €


Vuosijulkaisu julkaistaan ensimmäistä kertaa kesällä 2023.

Hinnat
1/1 sivu : 210 x 297 mm 500€
1/2 sivu : 210 x 148,5 mm 300 €
1/3 sivu : 210 x 99 mm 200 €

Kohderyhmä: MARKin jäsenet

Perustiedot: Vuosijulkaisu julkaistaan digitaalisena ja pienenä fyysisenä painoksena MARKin vuosikokouksessa. Toimituskunta varaa oikeuden hyväksyä, esittää muokkaustarpeita tai hylätä mainoksen. Vuosijulkaisun sisältöä ovat ajankohtaisten maisema-arkkitehtuurikohteiden esittelyt (toimistokumppaneilla 1 aukeama/kumppani), maisema-arkkitehtuuria käsittelevät artikkelit sekä MARKin toimintakertomus.

DL materiaaleille 31.5.2023


Sähköposti MARKin lähettämänä 500 €


Viesti lähetetään MARKin jäsenille, jotka ovat antaneet luvan lähettää mainoksia. Max. 2 krt/vuosi.

Kohderyhmä: MARKin jäsenet, jotka ovat antaneet luvan lähettää mainoksia (noin 35% jäsenistöstä)

Perustiedot: MARK lähettää viestin kumppanin puolesta. Viestin alussa on MARKin logo ja teksti ”Kumppaniviesti”. Viestin pituudella tai kuvien määrällä ei ole rajoitteita. Viesti ei ole sidottu MARKin jäsenkirjeen aikatauluihin, joten lähetysaikataulu on vapaa.


Kumppanin terveiset jäsenkirjeessä 500 €


Viesti lähetetään kaikille MARKin jäsenille uutiskirjeen”Kumppanien terveiset”-osiossa. Max. 2 krt/vuosi.

Kohderyhmä: Kaikki MARKin jäsenet

Perustiedot: Kumppanin terveiset lähetetään kaikille MARKin jäsenille osana 2 kertaa kuussa lähetettävää jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen avausprosentti on korkea, noin 60% (vaihteluväli 50-85 %). Jäsenkirjeet ilmestyvät joka kuun ensimmäinen ja kolmas maanantai (materiaalit toimitettava viikon etukäteen). Viesti ”Kumppanien terveiset” -osiossa voi sisältää vain tekstiä ja tekstilinkkejä. Viesti koostuu otsikosta ja max. 500 merkkiä pitkästä tekstistä sisältäen välilyönnit. Kumppanin terveiset mahdollistaa esim. kohdennetut kyselyt tekstiin upotettuina linkkeinä. Kumppanin terveiset -viestin voi ostaa max. 2 kertaa vuodessa. Paikat myydään varausjärjestyksessä ja paikkoja on max. 3 kpl / uutiskirje.


Ekskursio MARKin jäsenille 500 €


Vuoden 2023 ekskursiot ovat jo lukittu - ennakkovarauksia otetaan vuodelle 2024!

Kohderyhmä: MARKin jäsenet, lisäksi mukaan voidaan kutsua muiden alan yhdistysten jäseniä

Perustiedot: Ekskursion tarjoava yrityskumppani fasilitoi ekskursion ja kustantaa lisäksi kuljetuksen, ruoan ja ohjelman. Ekskursion luentomateriaali tallennetaan MARKin jäsensivuille myös muille jäsenille nähtäväksi (jos sellaista on). Ekskursioita järjestetään vain rajallinen määrä vuodessa, lähtökohtaisesti kevät- ja syysekskursio sekä toisinaan ulkomaanekskursioita edellä mainittujen lisäksi. Ekskursiomaksulla katetaan MARKille tapahtuman mainostamisesta syntyvät kulut.


Webinaari 1000 €


Koulutusnäkökulmasta toteutettava webinaari MARKin jäsenille.

Kohderyhmä: MARKin jäsenet, aiheesta riipuen voidaan jakaa myös laajemmalle sidosryhmälle

Perustiedot: Kumppani tuottaa webinaarin omilla laitteillaan (esim. Teamsilla tai vastaavalla). Webinaari on luonteeltaan koulutusmainen ja sen aihe kehitetään yhteistyössä MARKin kanssa. Webinaari tallennetaan MARKin jäsensivuille kaikkien jäsenten nähtäville. MARK pidättää oikeuden poistaa vanhentunutta tietoa sisältävät webinaarit jäsensivuiltaan.


Podcast 1500 €


Kohderyhmä: Tarkempi kohderyhmä rajautuu podcastkausittain teeman mukaan – yleisellä tasolla kuitenkin maisema-arkkitehtuurin taustalla olevista ilmiöistä kiinnostuneet henkilöt MARKin jäsenten lisäksi, esim. ympäristö-, viher- ja luontoalojen ammattilaiset ja harrastajat, arkkitehtuurin ja muotoilun ammattilaiset ja harrastajat. Kumppani voi jakaa podcastia myös omissa verkostoissaan.

Perustiedot: MARK aloittaa tuottamaan teemoitettua podcastsarjaa syksyllä 2023. Suunnitteilla on useamman tuotantokauden sarja. Jaksojen teemat käsittelevät maisema-arkkitehtuurin taustalla vaikuttavia teemoja, kuten planetaarista hyvinvointia, kaupungistumista ja luonnon monimuotoisuutta (vuonna 2023 alustavasti hyvinvointiin liittyvä teema). Podcast toimii osana alan laajempaan kehittämiseen tähtäävää keskustelua, johon kumppani pääsee tuomaan oman jakson teeman mukaisen asiantuntijansa. Podcast nauhoitetaan MARKin hankkimassa studiossa ammattilaitteistolla.


Tapahtumakohtaiset kumppanuudet

Edellä mainittujen vuosittain toistuvien kumppanuuksien lisäksi MARKilla on tapahtumakohtaisia kumppanuuksia, jotka räätälöidään kullekin tapahtumalle erikseen - tärkeimpänä kumppanuuspaketit parillisina vuosina järjestettävään Maisema-arkkitehtuuripäivään. Yrityskumppanina saat tiedon tapahtumakohtaisista kumppanuuspaketeista ensimmäisten joukossa!

Maisema-arkkitehtuuripäivän kumppanuuspaketit tulevat myyntiin syksyllä 2023!


Lisätietoa kumppanuuksista:

Doris Tuohimaa

Kumppanuusvastaava

doris@maisema-arkkitehtiliitto.fi


Yrityskumppanuuspakettilomake

Kumppanuuspaketit

Aloitan yhteistyön yrityskumppanin aloituspaketilla.
Haluan tehdä yhteistyötä

Kumppanuuspaketin lisäosat

Lisäosat ovat tarjolla yrityskumppanin aloituspaketin ostaneille kumppaneille sekä maisema-arkkitehtitoimistokumppaneille. Lisäosia ei myydä erikseen. 

Olen kiinnostunut seuraavista lisäosista ja toivon yhteydenottoa niiden osalta:

Yhteystiedot kumppanuuspakettiasioissa

Laskutustiedot

Käyttämänne laskutusosoitteen tyyppi