Historia

1946 – Suomen Puutarha-arkkitehdit r.y. – Finlands Trädgårdsarkitekter r.f. perustettiin. Järjestön tarkoituksena oli kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja puutarha-arkkitehtuuria yleensä.

1948 – Yhdistys oli edustettuna kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton IFLAn perustamiskokouksessa Englannissa.

1947 – Ensimmäinen yhdistyksen järjestämä kilpailu. Kohteena oli Helsingin Kolmikulmapuisto.

1965 – Pohjoismaiset puutarha-arkkitehtikongressit Suomessa ensimmäistä kertaa.

1979 – Yhdistyksen nimeksi tuli Suomen maisema-arkkitehdit – Finlands Landskapsarkitekter.

1989 – Kahden maisema-arkkitehtiliiton aika alkoi Uuden maisema-arkkitehtiliiton – (Nya Landskapsarkitektförbundet MAL) perustamisen myötä. Uusi yhdistys toimi vanhemman rinnalla yhdeksän vuotta.

1989 – Ensimmäiset opiskelijat aloittivat maisema-arkkitehtien omassa koulutusohjelmassa Teknillisessä korkeakoulussa eli nykyisessä Aalto-yliopistossa.

1990 – Liittojen toiminta vakiintui. Uusi maisema-arkkitehtiliitto liittyy Puutarhaliiton jäsenyhdistykseksi. Yhdistys oli tätä kautta perustamassa uutta viheralan intressijärjestöä, josta sittemmin muodostui Viherympäristöliitto.

1996 – Yhdistykset osallistuivat Jyväskylän Kirkkopuiston suunnittelukilpailun järjestelyihin. Uusi yhdistys laati omat kilpailusäännöt maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten.

1997 – Liitot yhdistyivät ja syntyi Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry.

1998 – Yhdistys ottaa käyttöönsä nimilyhenteen MARK.

2006 – Järjestäytyneen suomalaisen maisema-arkkitehtikunnan 60-vuotisjuhla, jonka kunniaksi MARK julkaisi ammattikuvasta ja yhdistystoiminnasta kertovan vuosikirjan.

2003–2004 – Suomen Rakennustaiteen museossa järjestettiin ensimmäinen maisema-arkkitehtuurikilpailunäyttely.

2010 – Ensimmäinen Maisema-arkkitehtipäivä kokoaa maisema-arkkitehtejä ja alasta kiinnostuneita kuuntelemaan luentoja ja seminaarikeskusteluja ja tapaamaan toisiaan.