Maisemapodi – Keskustelua maisema-arkkitehtuurista


Ketkä suunnittelevat kaupunkiemme julkista tilaa ja mistä lähtökohdista? 

Mikä on maisema-arkkitehtuurin rooli kaupungissa? 

Miksi kaupunkitilan viihtyisyys ja vehreys on tärkeää?


Maisemapodi on podcast, jossa syvennytään maisema-arkkitehtuurin moninaisten aiheiden äärelle. Podcastin ensimmäisellä kaudella maisema-arkkitehdit Suvi Saastamoinen ja Aada Taipale pohtivat vaihtuvien vieraiden kanssa maisema-arkkitehtuurin luonnetta ja keinoja erityisesti tiivistyvissä kaupungeissa.

Podcastin tuottaa Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK. Podcastia ovat tukeneet WSP, Rudus, Lehtovuori, Lappset, LeikkiSet ja Claybaker.


Ensimmäinen kotimainen maisema-arkkitehtuuripodcast

Suomen maisema-arkkitehtiliitto julkaisi 5.4.2024 ensimmäisen kotimaisen puhtaasti maisema-arkkitehtuuriin keskittyvän podcastin ’Maisemapodi – Keskustelua maisema-arkkitehtuurista’. Podcastin ensimmäisellä kaudella maisema-arkkitehdit Suvi Saastamoinen ja Aada Taipale pohtivat vaihtuvien vieraiden kanssa maisema-arkkitehtuurin luonnetta ja keinoja erityisesti tiivistyvissä kaupungeissa.

Maisemapodin tavoitteena on tuoda maisema-arkkitehtuurin alaan liittyviä teemoja tutuksi laajemmalle yleisölle. Ennen Maisemapodia maisema-arkkitehtuuria on sivuttu muun muassa kotimaisissa arkkitehtuuria käsittelevissä podcasteissa. Kaupunkien kasvaessa ja kehittyessä maisema-arkkitehtuurin rooli korostuu entisestään. Onkin tärkeää tuoda alan merkitys entistä laajemmin näkyville yhä laajemmalle yleisölle.


Juontajat

Maisema-arkkitehti Aada Taipale työskentelee maiseman suunnittelun ja hoidon yliopisto-opettajana Aalto-yliopistossa. Hän on kiinnostunut yliopistopedagogiikasta, modernin ajan maisema-arkkitehtuurin tutkimuksesta sekä erityisesti kulttuurimaisemiin liittyvistä kysymyksistä.

Maisema-arkkitehti Suvi Saastamoinen työskentelee suunnittelijana ja ryhmäpäällikkönä infra-alan konsulttifirma Sitowise Oy:ssä ja toimii myös taiteilijana SISU-kollektiivissa. Hänellä on kymmenen vuoden kokemus julkisen kaupunkitilan suunnittelusta kaavatasolta toteutussuunnitteluun. Suvi inspiroituu luonnonilmiöistä, tekstuureista ja valosta.


Jaksot


Jakso 1: Kaupunki muutoksessa

Rakennetut maisemat koostuvat luonnon ja ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntyneistä kerroksista. Rakennettu maisema on myös jatkuvassa muutoksessa esimerkiksi luonnon voimien sekä ihmisen kulutuksen seurauksena. Osa maisemista ja maiseman kerroksista kuitenkin säilyy kulutuksesta huolimatta sukupolvilta toisille.

Jaksossa pohditaan, minkälaiselle kulutukselle kaupunkitilan pinnat altistuvat ajan saatossa ja mikä merkitys oikean materiaalin valitsemisella on paikan ominaispiirteiden vaalimisessa ja säilyttämisessä. Lisäksi tehdään katsaus kaupunkitilan tulevaisuudennäkymiin. Mukana keskustelemassa ovat Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila sekä Ruduksen markkinointipäällikkö, maisemasuunnittelija Iia Suikki.
Jakso 2: Kenen kaupunki

Viihtyisät ja näyttävät kaupunkitilat vetävät puoleensa ja innostavat kaikenikäisiä viettämään aikaa kaupunkitilassa. Kaupunkitilaa kuitenkin suunnitellaan usein "keskivertokäyttäjän", eli aikuisen ihmisen näkökulmasta. Kaupunkiin tarvitaan kuitenkin paikkoja, jotka on suunniteltu keskivertokäyttäjistä poikkeaville ryhmille, kuten lapsille. Parhaimmillaan huolellisesti lapset huomioivat kaupunkitilat ja puistot tarjoavat onnistumisen ja oppimisen kokemuksia kaiken ikäisille.

Jaksossa pohditaan, minkälaiset ympäristöt kiinnostavat erityisesti lapsia ja minkälaisia mahdollisuuksia leikkiympäristöt tarjoavat lasten ohella kaikille kaupunkitilan käyttäjille. Mukana keskustelemassa ovat Lappsetin asiakkuuspäällikkö Joonas Iltanen sekä muotoilija Mikko Partanen.
Jakso 3: Liikuttava kaupunki

Liikunta ja ulkoilu ovat olennainen osa ihmisten hyvinvointia, ja toiminnallisilla ympäristöillä voidaan edistää jokaisen ihmisen liikunnallisuutta. Toiminnalliset ympäristöt voivat myös olla yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja. Minkälaiset ympäristöt kannustavat ihmisiä liikkumaan ja viettämään aikaa ulkona? Miten toiminnallisten ympäristöjen suunnittelussa varmistetaan, että tila on monipuolinen ja tarjoaa erilaisille käyttäjille sopivia haasteita ja kokemuksia?

Jaksossa pohditaan, minkälaisiin tekijöihin liikkumiseen tarkoitetuissa ympäristöissä kiinnitetään huomiota juuri nyt ja miten luodaan tiloja, jotka liikuttavat, edistävät yhteisöllisyyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Mukana keskustelemassa on LeikkiSetin projektipäällikkö Eki-Eemeli Känkänen.
Jakso 4: Kaupunkitilan rajat

Kaupungeissamme on jatkuva pula tilasta. Yhä kasvavalle infran määrälle tarvitaan lisää tilaa maan alta, samaan aikaan mm. kaupunkivihreä, hulevedet ja julkisen tilan kalusteet ja varusteet vaativat oman tilansa niin katutilasta kuin maan alta. Lisäksi muuttuva liikennekulttuuri toisaalta vapauttaa tilaa ja toisaalta uudet joukkoliikenneratkaisut ja pyöräily syövät sitä muulta toiminnalta.

Viimeistään pandemiavuodet osoittivat, että vehreiden kaupunkitilojen ja lähivirkistysalueiden merkitys on huomattava. Jaksossa pohditaan, mikä kaupunkitilassa vie tilaa ja miten kaupunkitilan käyttöä suunnitellaan kaikki tarpeet huomioiden. Mukana keskustelussa on Lehtovuoren myyntijohtaja Jussi Honkonen.
Jakso 5: Valoa kaupunkiin

Pohjoisessa luonnonvalon vähäinen määrä suuren osan vuodesta on merkittävä, jolloin myös keinovalon merkitys korostuu. Valaistuksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa kaupungissa niin turvallisuuden tunteeseen kuin tilan viihtyisyyteen ja visuaalisuuteen.

Jaksossa pohditaan, miten valaistuksella voidaan luoda pimeään aikaan viihtyisiä ja näyttäviä ulkotiloja ja kuinka turvallisuuden tunnetta voidaan edistää valaistuksen suunnittelulla. Mukana keskustelussa on WSP Finlandin valaistussuunnittelija, taiteilija ja kuraattori Mia Erlin sekä maisema-arkkitehti, taiteen tohtori Jari Aaltonen.
Jakso 6: Luontoa kaupungissa

Yhä voimistuva luontokato osoittaa, että kaupunkien tiivistyminen on yksi osasyy luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle ja lajikadolle. Hyvällä suunnittelulla voidaan edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja lisäämistä sekä parhaimmillaan hidastaa ilmastonmuutoksen tuomia haasteita kaupungissa.

Jaksossa keskustellaan kaupungin luontopohjaisista ratkaisuista yhdessä vuoden 2022 nuoren maisema-arkkitehdin Aino Karilaksen kanssa. Jakson kumppanina toimii Claybaker.Maisemapodin on tuottanut Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK. Podcastia ovat tukeneet WSP, Rudus, Lehtovuori, Lappset, LeikkiSet ja Claybaker.