Jäsenmaksut

Jäsenmaksu varsinaisilta jäseniltä on 220 €, opiskelijajäseniltä 0 € ja eläkeläisiltä 40 €. Jäsenmaksuun voi saada alennusta erityisistä syistä.

Alennukset jäsenmaksuun

Seuraavissa tilanteissa myönnetään 50 % alennus jäsenmaksuun vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen perusteella, jonka voit toimittaa jäsensivujen hakemuslomakkeella (vaatii salasanan). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakija, alennuksen peruste, sekä alennuksen syyn voimassaolon alku- ja loppupäivämäärät. Hakemukseen on liitettävä myös todistus, jolla osoitetaan maksualennuksen peruste. Maksun alennukset käsitellään joka vuosi yhdistyksen helmikuun kokouksessa ja alennus myönnetään seuraavasta jäsenmaksusta. Hakemus alennukseen tulee tehdä äitiysloman tai muun alennukseen oikeuttavan perusteen aikana, eikä alennusta myönnetä takautuvasti. Äitiysloman yhteydessä alennus myönnetään vuodeksi, minkä jälkeen maksu muuttuu automaattisesti normaalihintaiseksi.

  • Varusmiespalvelus/siviilipalvelus
  • Työttömyys
  • Äitiys-/ vanheimpainloma
  • Hoitovapaa
  • Vuorotteluvapaa ja virkavapaa (palkaton)
  • Pitkäaikainen sairaus
  • Alan palkaton päätoiminen jatko-opiskelu

Opiskelijajäseniltä peritään valmistumisvuonna (valmistumisajankohdasta riippumatta) opiskelijajäsenen maksu.

Kesken vuoden jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu määräytyy neljän kuukauden jaksoissa siten, että maksu on 1/3, 2/3 tai 3/3 jäsenmaksusta sen mukaan, miten paljon kalenterivuotta on jäljellä.


Eroaminen yhdistyksestä

Jäsenen tulee hakea eroa yhdistyksestä hallitukselta. Eroa voi hakea ennen seuraavaa vuosikokousta, joka järjestetään keväisin. Jäsen on velvollinen maksamaan kuluvan kauden jäsenmaksun. Hallitus voi erottaa jäsenen jäsenmaksurästien takia, tällöin maksamattomat maksut voidaan periä jäseneltä.