Tapauskohtaisesti arvioitava hakemus

Toimintatavat ja kriteerit, joita johtokunta arvioi päättäessään jäseneksi hyväksymisestä sääntöjen mukaisen, alla olevan poikkeuksen yhteydessä

”… maisema-arkkitehdin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tai johtokunnan hyväksymä, muulla tavoin maisema-arkkitehdin ammattipätevyytensä osoittanut, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.”

Hakijan on toimitettava jäsenhakemuksensa yhteydessä CV:nsä, työnäytteitä ja todistuksensa, joissa hän esittää ammattipätevyytensä sekä koulutuksensa.

Johtokunta harkitsee hakemuksen perusteella hakijan ammattipätevyyttä kokonaisuutena, ei pelkästään yksittäistä kriteeriä.

Ammattipätevyyden arvioinnissa otetaan huomioon hakijan työtehtävät ja työnäytteet sekä koulutus.

Mikä on maisema-arkkitehdin työtä?

Maisema-arkkitehdin työn kriteerinä käytetään ensisijaisesti ILO:n mukaista määritelmää 2162 maisema-arkkitehdin työstä, sekä jatkossa suomalaista vastaavaa ammattiluokitusta 2162 sen valmistuttua.

Kuinka pitkään on pitänyt työskennellä?

Hakija on tehnyt maisema-arkkitehdin työtä vähintään kaksi vuotta valmistumisesta. Suositus on, että töitä on tehty toisen maisema-arkkitehdin alaisuudessa / kanssa.

Mitkä työnäytteet kelpaavat?

Työnäytteiden pitää olla maisema-arkkitehtuurin alaltä. Työnäytteiden sisällön arvioi johtokunta, tarvittaessa käytetään ulkopuolista arvioitsijaa.

Millainen koulutus katsotaan riittäväksi?

Hakijan tulee olla suorittanut ylempi korkeakoulututkinto. Suunnittelualan ylempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi. Hänen on lisäksi oltava suorittanut maisema-arkkitehtuurin maisteritason opintoja. Näistä erityisesti IFLAn / IFLA Europen akkreditoima maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma ja sen kurssit katsotaan eduksi. Maisema-arkkitehtuurin opintoja on oltava ”huomattava määrä”.