Tapauskohtaisesti arvioitava hakemus

Toimintatavat ja kriteerit, joita hallitus arvioi päättäessään jäseneksi hyväksymisestä sääntöjen mukaisen, alla olevan poikkeuksen yhteydessä

”… soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ja maisema-arkkitehtuurin alan osaamisensa osoittanut henkilö.”

Hakijan on toimitettava jäsenhakemuksensa yhteydessä CV:nsä, työnäytteitä ja todistuksensa, joissa hän esittää ammattipätevyytensä sekä koulutuksensa.

Hallitus harkitsee hakemuksen perusteella hakijan ammattipätevyyttä kokonaisuutena, ei pelkästään yksittäistä kriteeriä.

Ammattipätevyyden arvioinnissa otetaan huomioon hakijan työtehtävät ja työnäytteet sekä koulutus.

Mikä on maisema-arkkitehdin työtä?

Maisema-arkkitehdin työn kriteerinä käytetään ensisijaisesti ILO:n mukaista määritelmää 2162 maisema-arkkitehdin työstä, sekä jatkossa suomalaista vastaavaa ammattiluokitusta 2162 sen valmistuttua.

Kuinka pitkään on pitänyt työskennellä?

Hakija on tehnyt maisema-arkkitehdin työtä vähintään kaksi vuotta valmistumisesta. Suositus on, että töitä on tehty toisen maisema-arkkitehdin alaisuudessa / kanssa.

Mitkä työnäytteet kelpaavat?

Työnäytteiden pitää olla maisema-arkkitehtuurin alaltä. Työnäytteiden sisällön arvioi hallitus, tarvittaessa käytetään ulkopuolista arvioitsijaa.

Millainen koulutus katsotaan riittäväksi?

Hakijan tulee olla suorittanut ylempi korkeakoulututkinto. Suunnittelualan ylempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi. Hänen on lisäksi oltava suorittanut maisema-arkkitehtuurin maisteritason opintoja. Näistä erityisesti IFLAn / IFLA Europen akkreditoima maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma ja sen kurssit katsotaan eduksi. Maisema-arkkitehtuurin opintoja on oltava ”huomattava määrä”.