Koulutus

Suomessa maisema-arkkitehdiksi valmistutaan Aalto-yliopistosta, Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulusta, Arkkitehtuurin laitokselta, Maisema-arkkitehtuurin ohjelmasta.

Maisema-arkkitehtuurin opetusta on Suomessa järjestetty vuodesta 1969 alkaen. Oma koulutusohjelma on toiminut vuodesta 1989. Tällä hetkellä kandidaattiohjelmassa aloittaa vuosittain 20 opiskelijaa (alkaen vuonna 2016) ja maisteriohjelmaan otetaan enintään 7 opiskelijaa. Ennen koulutusohjelman perustamista maisemasuunnittelua on voinut opiskella arkkitehtiosastolla pääaineena tai suuntautumisvaihtoehtona vuodesta 1973. Suomessa toimii myös ulkomailla valmistuneita maisema-arkkitehteja.

VISTA

Vista on Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijoiden ammattiainekerho. Vistan tarkoituksena on edistää maisema-arkkitehtuurin tuntemusta ja alan kehitystä yleensä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja. Toimintansa rahoittamiseksi Vista voi järjestää mm. illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia.