Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko ja vuoden nuori maisema-arkkitehti 2018

Julkaistu: 27.8.2018


MARK kerää ehdotuksia vuoden 2018 maisema-arkkitehtuuriteoksi ja vuoden nuoreksi maisema-arkkitehdiksi.

Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko -palkinto myönnetään joka toinen vuosi suomalaista maisema-arkkitehtuuria tai sen näkyvyyttä tai arvostusta edistävästä teosta. Palkinnon jakamisen tarkoitus on edistää maisema-arkkitehtuuria ja sen arvostusta Suomessa ja suomalaisen maisema-arkkitehtuurin menestystä maailmalla.

Palkinnon voi saada yksityishenkilö, yritys, yhdistys, yhteisö, hanke, kunta tai vapaa ryhmä. Teko voi olla esimerkiksi keskustelun avaus, pitkäjänteinen prosessi, suunnitelma, toteutettu kohde, tapahtuma tai jokin muu suomalaisen maisema-arkkitehtuurin alaan ja sen kehitykseen liittyvä merkittävä teko. Palkittavan teon tulee ajoittua palkitsemisajankohtaa edeltävälle kahden vuoden mittaiselle jaksolle tai olla usealle vuodelle jakautuva palkitsemishetkellä ajankohtainen teko.

Ehdota vuoden maisema-arkkitehtuuritekoa oheisella lomakkeella. Lomake sulkeutuu 9.9.2018.


Vuoden nuori maisema-arkkitehti -palkinto myönnetään joka toinen vuosi suomalaista maisema-arkkitehtuuria tai sen näkyvyyttä tai arvostusta edistävästä teosta. Palkinnon näkökulmana on erityisesti ennakkoluulottoman, uuden näkökulman ottaminen maisema-arkkitehtuuriin. Tunnustuksen voi saada joko henkilö tai työyhteisö, jonka valmistumisesta on enintään viisi vuotta.

Ehdota vuoden nuorta maisema-arkkitehtia oheisella lomakkeella. Lomake sulkeutuu 9.9.2018.


Vuoden maisema-arkkitehtuuritekoa ja nuorta maisema-arkkitehtia voi ehdottaa kuka tahansa kirjallisesti MARKin johtokunnalle. Palkinnon saajan päättää kunkin vuoden elokuun/syyskuun loppuun mennessä vastaanotettujen ehdotusten joukosta MARKin johtokunta ja tarvittaessa johtokunnan nimittämä asiantuntija. Palkinnon saajat julkaistaan maisema-arkkitehtipäivänä.