Suunnittelijaprofiilit-kysely

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa maisema-arkkitehtitoimistojen suunnittelijaprofiileja, jotta alan tilanteesta saataisiin kattava yleiskuva. MARK hyödyntää saatua tietoa alan kehittämisessä.