MARK:laiset kuntavaaliehdokkaat 2021

25.5.2021

MARK haluaa maisema-arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtien näkyvän kuntavaaleissa. 

Maisema-arkkitehdit luovat ympäristöä, jossa elämme. Maisema-arkkitehtien tavoitteena on suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon keinoin parantaa, hoitaa sekä suojella ympäristöjä ja paikkoja, jotta ne ovat merkityksellisiä, esteettisesti miellyttäviä, ekologisesti kestäviä sekä ihmisen käyttöön sopivia. Tätä osaamista haluamme tuoda myös kuntavaaleissa esille.

Tutustu MARK:laisiin kuntavaaliehdokkaisiin alla.

HELSINKI

Riikka Leinonen - 824

Vihreät

Maisema-arkkitehtuurin ja liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelija, eduskunta-avustaja

https://www.riikkaleinonen.fi/


Olen 31-vuotias vallilalainen, joka rakastaa puistoja ja saavutettavia palveluja. Maisema-arkkitehtuurin ja sittemmin liikunnan yhteiskuntatieteiden parissa olen omaksunut laaja-alaisen näkökulman yhteiskuntaan. Vapaa-ajalla maalaan akvarelleilla kasveja ja nautin petankista Roineenpuistossa Vallilassa.

Maailma paranee yhteistyöllä, strategisilla täsmäiskuilla sekä selkeillä pitkäntähtäimen suunnitelmilla. Haluan edistää laadukasta, esteetöntä, vehreää Helsinkiä ja kokemuksellista elinympäristöä kaikille varallisuudesta tai kyvykkyydestä riippumatta. Lievästi CP-vammaisena haluan edistää yhdenvertaista hyvinvointivaltiota, jossa jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja hyvinvointiin. 

Olen aikoinaan toiminut Vista ry:n puheenjohtajana ja vaikuttanut Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajana koulutuksemme suuntaan. Sittemminkin olen ollut mukana taustalla VYL:n erinäisissä prosesseissa viheralan pätevyyksiin sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyen. Tunnen siis alamme käytännössä sekä siihen liittyvät poliittiset taustatekijät.

Tällä hetkellä teen töitä eduskunnassa Bella Forsgrénin avustajana. Identiteettini “juuret” ovat kuitenkin suunnittelijuudessa ja maisema-arkkitehtuurissa. Maisema-arkkitehtuurin alalla toimiminen on antanut mitä parhaimmat eväät vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Sen myötä hahmotan laajoja kokonaisuuksia, mutta ymmärrän myös asioiden pragmaattisen ja taloudellisen puolen. 

Maisema-arkkitehtuurin kenties tärkein oppi liittyy kuitenkin arvoihin. Kaikki pienimmätkin ratkaisut on rakennettava yhdessä määriteltyjen arvojen varaan: Sekä Helsingin että koko maapallon on säilyttävä – ei ainoastaan elinkelpoisena – vaan monimuotoisena!

Näen, että useat aikamme isot ja visaiset kysymykset liittyvätkin ihmisen toiminnan ja luonnonympäristöjen yhteensovittamiseen. Kaupunkitilojen ja elinympäristöjen laadukkaalla suunnittelulla voimme ratkoa ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen ja viime kädessä myös yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita. Helsingin tulee olla tässä edelläkävijä, joka ottaa rohkeasti käyttöön kaikki maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun keinot!

KIRKKONUMMI

Maija Lounamaa - 266

sitoutumaton

Maisema-arkkitehti MARK, varavaltuutettu, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan jäsen, palvelutuotannon lautakunnan varajäsen

https://www.prokirkkonummi.fi/kuntavaaliehdokas-maija-lounamaa/


Luontoalueiden, maisema-arvojen ja luonnonläheisen asumisen suojelu ovat Maija Lounamaan kiinnostuksen kohteita ja osaamisalueita. 

Maija on yksi Pro Kirkkonummi ry:n perustajajäsenistä. Luottamustehtävissään hänen vankka ammatillinen asiantuntemuksensa ja kolmatta kautta jatkunut luottamustyökokemus on antanut hänelle asukaslähtöisen näkökulman, joka perustuu maankäytön suunnittelun ja asemakaavoituksen merkitykseen kunnan kehitykselle. 

Tehdessään esityksiä ympäristön ja olevan asutuksen huomioon ottavista ratkaisuista, hän on halunnut ja voinut vaikuttaa turvallisen, terveellisen ja luonnonläheisen asumisen toteutumiseen mm. ympäristöluvissa ja asemakaavoituksessa. Tätä näkemystään hän toi esiin myös toimiessaan kaavoitusohjelman ja rakennusjärjestyksen uudistamista valmistelevissa työryhmissä.

Tällä kaudella rakennus- ja ympäristölautakunnassa jäsenenä oleva Maija on tehnyt paljon töitä mm. louhimoiden, murskaamoiden, haketuslaitosten ja maankaatopaikkojen haittavaikutusten pienentämiseksi. 

Ammatiltaan Maija on maisemasuunnitteluun suuntautunut arkkitehti. Viime vuosina hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla maankäytön maisemasuunnittelutehtävissä viheraluesuunnittelijana ja -kaavoittajana. Eläkkeelle jäämisestä huolimatta hän jatkaa edelleen työskentelyä näiden asioiden parissa yrittäjänä. Vapaa-ajalla Maija maalaa merimaisemia, mutta hänet voi nähdä leikkimässä viiden lapsenlapsensa kanssa kuin myös seikkailemassa purjehdusretkillä valtamerillä.

PORVOO

Mika Varpio - 165

Vihreät

Maisema-arkkitehti MARK, kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan jäsen, Vanhan Porvoon rakennuslupatyöryhmän jäsen, Itä-Uudenmaan maakuntakaavan ohjausryhmän jäsen

http://www.aistimaa.fi/mika.varpio/

Olen 55-vuotias maisema-arkkitehti ja ammatillinen mielenkiintoni kohdistuu erityisesti kaupunkisuunnitteluun. Aiemmassa lentäjän ammatissani pääsin tutustumaan erilaisiin kaupunkeihin ja kulttuureihin ympäri maailmaa, mikä osaltaan myös antaa perspektiiviä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Nykyään olen yksityisyrittäjä ja pyöritän omaa suunnittelutoimistoa.

Minulla on kolme kouluikäistä lasta, jotka harrastavat eri liikuntalajeja. Olen myös itse intohimoinen urheilun harrastaja. Polven rikkouduttua pari vuotta sitten pelissä olen valitettavasti joutunut seuraamaan lempilajiani, jalkapalloa, enemmän sivusta.

Asun haja-asutusalueella ja nautin luonnon rauhasta ja vehreässä ympäristössä liikkumisesta. Arvostan Porvoon historiaa, monipuolista kulttuuritarjontaa ja kaupunkimme upeaa lähiluontoa.

Mielestäni nykyinen ympäristöstä piittaamattomuus ja yksipuolinen kaupunkikehitys synnyttävät huolestuttavia tulevaisuudennäkymiä. Jos voin omilla valinnoillani ja päätöksilläni auttaa kestävässä kehityksessä ja turvata tulevaisuuden myös jälkipolvillemme, teen sen mielelläni.