Maisema-arkkitehti Anu Hakola sai Lappset-stipendin

19.2.2024


Diplomityössään Hakola käsittelee muistopuita ja niiden merkitystä osana vainajien muistelua.


Anu Hakolan diplomityö Muistopuut – vainajan muiston välittäjinä on uraauurtava, sillä muistopuita ei ole Suomessa juurikaan tutkittu. Muistopuilla tarkoitetaan diplomityössä erityisesti vainajan hautauksen yhteydessä hautapaikalle istutettavaa, muistomerkkinä toimivaa puuta.

Hakola tuo työssään esille, miten moninaisia merkityksiä muistopuut voivat tuoda niin vainajaa muistaville kuin kuolevillekin. Ne tarjoavat persoonallisen muistamisen muodon, emotionaalista ja henkistä tukea puun kasvun ja vuodenkierron näyttäytyessä sekä edistävät paikalla olevan ympäristön monimuotoisuutta, mikä puolestaan tuo lohtua ja toivoa tulevasta.

Työllä on myös yhteiskunnallista merkitystä: maallistuneessa yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikana muistopuut voivat tuoda ympäristösuhteen huomioivan näkökulman siihen, kuinka lähestyä kuolemaa ja vainajan muistamista.


Muistopuita voitaisiin istuttaa osana hautausrituaalia

Hakola pohtii työssään, kuinka muistopuut voisivat olla osana maisema-arkkitehtonista suunnittelua suomalaisten hautausrituaalien ja kuolemankulttuurin kontekstissa. Siinä syvennytään suomalaisen luontosuhteen ja kuolemasuhteen yhteyksiin sekä tulkitaan sitä laatimalla suunnitelma muistometsästä Helsingin Niskalaan nykyisen puulajipuiston, arboretumin, viereen. Inspiraatioina aiheeseen ovat olleet entisajan pyhät lehdot ja puihin liittyvät uskomukset sekä metsäluonnossa koettava pyhyyden tunne.

Merkittävänä lähteenä Hakolan työssä on ollut viimeaikainen Puut lähellämme -tutkimushankkeen muistopuihin liittyvä kertoma-aineisto, jota hän pääsi analysoimaan diplomityöhönsä liittyen.


Diplomityö oli kiinnostava ja taiteellisesti ansiokas

Lappset-toimikunnan mukaan diplomityön aihe on teoreettisesti kiinnostava ja taiteellisesti hyvin ansiokas. ”Suunnitelma on rohkea puheenvuoro luontosuhteen ja puiden tärkeydestä hautauskulttuurissa. Sen voi nähdä laajemminkin kriittisenä kannanottona lähes vakiintuneeseen tapaan poistaa puut rakentamisen tieltä sekä ymmärtämättömyyteen yksittäisen puun monista merkityksistä”, valintaa perustellaan.

Lappset-stipendi on palkinto parhaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä. Se myönnetään vuosittain Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ansiokkaan diplomityön tekijälle. Palkinnon suuruus on 2 000 euroa ja sen lahjoittaa Lappset Group Oy.

Työn valvojana toimi professori Jyrki Sinkkilä ja ennen häntä lehtori Emilia Weckman. Työn ohjaajina toimivat Maija Butters ja Pirjo Laulumaa.

Linkki työhön: https://aaltodoc.aalto.fi/server/api/core/bitstreams/b8ad68b4-b2a1-407c-8119-d248d43a6e92/contentLisätietoja:

Maisema-arkkitehti Anu Hakola, anu_hakola@hotmail.com

Professori Jyrki Sinkkilä, jyrki.sinkkila@aalto.fi

Johtaja Erkki Ikäheimo, Lappset Group Oy, erkki.ikaheimo@lappset.com