Hyrylän kutsukilpailun ilmoittautumismenettely käynnistyi – hakemukset jätettävä 1.4. mennessä

11.3.2024

Tuusulan kunta järjestää kutsukilpailun Hyrylän keskustan yleisten alueiden yleissuunnitelmasta. Ilmoittautumishakemukset on jätettävä 1.4. mennessä. 


Kilpailuaika 15.4. – 15.9.2024
Mark-tuomari Emilia Weckman
Kilpailun verkkosivu: www.tuusula.fi/MARK-suunnittelukilpailu

Suunnittelukilpailu haetaan vahvaa visiota yleisten alueiden suunnittelun ja toteuttamisen punaiseksi langaksi. Noin kahden hehtaarin laajuisen Varuskunnanaukion, Esikunnanpuiston, niitä yhdistävän alikulun sekä muiden tarkastelualueen yleisten alueiden tavoitteena on elinvoimainen, saavutettava, toiminnallinen, vehreä ja viihtyisä sekä toteutuskelpoinen ulkotila, joka toimii Hyrylän keskustan oleskelualueena ja vetovoimatekijänä. Kilpailuehdotuksen on oltava toteutuskelpoinen ja käytettävissä jatkosuunnittelun pohjana. Ratkaisun tulee tukea kestävällä tavalla keskustan elinvoimaisuutta ja yksityisten palveluiden toimintaa, alueen kulttuurihistoriallisia arvoja sekä toimintojen monimuotoisuutta. Keskeistä on myös huomioida alueen ikäystävällisyys, lapsiystävällisyys ja esteettömyys.

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa ja Tarjouspalvelu.fi-portaalissa. Kilpailusta ilmoitetaan lisäksi kilpailun verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi/MARK-suunnittelukilpailu sekä Suomen Maisema-arkkitehtiliiton ja Viherympäristöliiton foorumeilla. Kilpailuohjelma ja -aineisto on ladattavissa kilpailun verkkosivuilta.

Maisema-arkkitehtiliittoa kilpailun tuomaristossa edustaa Emilia Weckman.

Kilpailuun ilmoittautumisaika 11.3.–1.4.2024 ja kilpailuaika 15.4.–15.9.2024.

Kilpailuun valitaan ilmoittautumismenettelyn kautta neljä työryhmää, joista kullekin maksetaan palkkiona 24 000 € (alv 0%). Kilpailualueen jatkosuunnittelusta tullaan ensisijaisesti sopimaan voittajatyöryhmän kanssa, mutta kilpailun voittajaksi voidaan nimetä myös useita työryhmiä. Kunta voi neuvotella jatkotoimeksiannosta myös osa-alueittain useiden toimijoiden kanssa.

Yleisten alueiden tarkempaan suunnitteluun sekä rakentamiseen on varauduttu vuodesta 2025 alkaen. Toteuttaminen etenee vaiheittain.