Helsingin kaupunki palkitsi Liinu Kiviojan opinnäytepalkinnolla

11.12.2019

Opinnäytetöistä palkitut opiskelijat. Kuva: Helsingin kaupunki

MARK:n jäsen Liinu Kivioja sai 9. joulukuuta Helsingin kaupungilta tunnustuspalkinnon erityisen hyvästä Helsinki-aiheisesta opinnäytteestä. Kiviojan diplomityö on nimeltään Kivijalka ja kaupunkilainen - Kivijalka osana asukkaan arkimaisemaa

Kiviojan palkittu diplomityö käsittelee asukkaiden kokemusta kivijalasta osana arkiympäristöään. Kivijalalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka viittaa sekä rakennuksen katutason kerrokseen että sen sisältämiin toimintoihin. Opinnäytetyössä todetaan, että kivijalka on merkittävä osa kaupunkia ja asukkaiden arkimaisemaa. Kivijalkatilat ylläpitävät kaupungin monimuotoisuutta, tarjoavat ympäristön kaupunkisosiaalisuudelle ja vaikuttavat jopa paikallisidentiteettiin ja hyvinvointiin. Diplomityössä annetaan suosituksia kivijalkatilojen suunnitteluun.

Helsingin kaupungin opinnäytepalkinto myönnetään tutkielmille, joiden aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Palkitsemisen kriteereinä on opinnäytetyön laatu, kosketuspinta Helsinkiin ja korkeakoulun laitoksen antama arvosana, joiden lisäksi arvostetaan opinnäytteiden innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia. Kaupunki palkitsi opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Palkinnon suuruus oli tänä vuonna 440 euroa. Opinnäytepalkintoja on jaettu vuodesta 1992 alkaen.


Lisätietoa: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsinki-palkitsi-opinnaytetoita