Vuoden 2023 Arkkitehtuurin valtionpalkinto myönnettiin maisema-arkkitehtitoimisto Nomajille

21.11.2023

© Erica Nyholm / Nomaji

Valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta on myöntänyt 21.11.2023 vuoden 2023 arkkitehtuurin valtionpalkinnon Nomaji maisema-arkkitehdeille. Nomaji palkittiin ansiokkaasta ja uraauurtavasta työstään korkeatasoisen maisema-arkkitehtuurin, uudistavan suunnittelun ja kokonaisvaltaisen kestävyyden alueilla.

Maisema-arkkitehtitoimisto Nomajin suunnittelutoiminta tunnetaan kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta niin rakennettujen kuin rakentamattomien ympäristöjen suunnitteluun. Heidän suunnitelmansa luovat ratkaisuja lisääntyvien ympäristökriisien massiivisiin haasteisiin kuten kaupunkitulviin, luontokatoon, lämpösaarekeilmiöön ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvuun.

Nomajin maisema-arkkitehtuurissa on kantavana voimana elonkirjon hyvinvointi ja siten myös ihmisille viihtyisän ja elinkelpoisen maapallon ja elinympäristöjen luominen. Toimiston luomistyössä yhdistyvät taide, tiede ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Suunnittelutoiminnan ansioihin lukeutuu laajamittainen tuotanto aina puisto- ja pihasuunnitelmista kokonaisten kaupunkien viherrakennesuunnitelmiin. 

Merkittävä palkinto koko alan näkökulmasta

Arkkitehtuurin valtionpalkinnon myöntäminen ensimmäistä kertaa maisema-arkkitehtitoimistolle toimii osoituksena koko maisema-arkkitehtuurin alan merkittävyydestä ja ajankohtaisuudesta kestävän tulevaisuuden rakentajana arkkitehtuurin alalla. Edellinen valtionpalkinto maisema-arkkitehdille myönnettiin Gretel Hemgårdille vuonna 2019. Nomajin kaltaisia toimijoita tarvitaan luomaan toivoa yhteiskuntaan, arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin aloille sekä ratkaisemaan suunnittelualan viimeisen sadan vuoden aikana luomia laajamittaisia ympäristöongelmia. 

Nomajin toiminta

Vuonna 2015 perustetun Nomajin toiminta pohjautuu ihmisille laadukkaiden ympäristöjen suunnitteluun,  kokonaisvaltaiseen uudistavaan suunnitteluun ja ekologiseen näkökulmaan. Lisäksi toimisto on järjestänyt tiedeiltapäiviä ja lapsille suunnattuja työpajoja. Toimiston työssä tiede on tärkeä ulottuvuus ja lähtökohta. Osa Nomajin osakkaista ja työntekijöistä työskentelee myös tutkijoina. Nomajin viimeaikaisiin suunnitelmiin kuuluvat esimerkiksi Kaapelipuisto (2023), Uudenkaupungin sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut (2022), Helsingin kesäkadut (2022), Kintterön terveysmetsä (2021–2022), Postinkantajan yhteispiha (2022), Sipoonlahden koulun piha (2020) ja Keilaniemen rantavisio (2020).