34 innovatiivista ehdotusta Lentoasemanpuiston kansainvälisen ideakilpailuun

25.11.2020

Viistoilmakuva Lentoasemanpuiston sijoittumisesta alueelle. Kuva: Voima Graphics / Helsingin kaupunki.

Lentoasemanpuiston ideakilpailuun saatiin 34 innovatiivista ehdotusta, joita voi kommentoida ja arvioida Kerro kantasi -palvelussa loppiaiseen eli 6.1.2021 asti. Kilpailun tuomaristo tulee saamaan koosteen annetuista kommenteista. Tulos julkaistaan maaliskuun alussa.

Helsingin kaupunki käynnisti yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliiton (MARK) kanssa toukokuussa avoimen kansainvälisen ideakilpailun Lentoasemanpuiston suunnittelusta Malmin entisen lentokentän alueelle. Kilpailulla etsitään ideaa, jossa tulevaisuuden puistossa yhdistyvät alueen kulttuurihistoria, luontoarvot ja ekologinen monimuotoisuus. Kilpailulla haetaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat myös teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.

Puiston toteutussuunnittelun on arvioitu käynnistyvän vuonna 2023 ja rakentamisen vuonna 2024. Puistosuunnitelmalla ohjataan myös entisen lentokentän alueen väliaikaiskäyttöä, sillä puisto rakennetaan vaiheittain ja rakennusaika tulee kestämään vuosia – vähintään 15 vuotta. Kaikki kaupunkilaiset pääsevät nauttimaan kilpailun tuloksista, sillä niitä hyödynnetään väliaikaisen sekä lopullisen käytön suunnittelussa. Aiemmin suljettuna ollut lentokenttäalue avautuu kaikkien kaupunkilaisten käyttöön lentotoiminnan loppuessa. Rakentamisvaiheen aikanakin alueella voi olla monipuolista toimintaa ja tapahtumia.

Kilpailun kautta haetaan korkeatasoista puistoa virkistyskäyttöön niin nykyisille kuin uusille malmilaisille. Kiitotiet, avoin maisema ja pitkät näkymät kytkeytyvät kattavaan viherverkostoon. Myös yhteyksiä lähistön viheralueille parannetaan ja Kivikkoon rakennetaan uusi viheryhteys. Alueen niittyjä hoidetaan ja samalla perustetaan myös uusia niittyalueita, jotta arvokas lajisto säilyy alueella.


Lisää tietoa:

Lentoasemanpuiston ideakilpailun sivut

Lentoasemanpuiston Kerro kantasi -kysely 6.1.2021 asti