Työryhmien toiminta

MARKin johtokunnan lisäksi MARKin toimintaan voi osallistua työryhmien kautta. Työryhmissä toimiminen antaa jäsenille mahdollisuuden tutustua tai aktiivisesti vaikuttaa MARKin toimintaan ja tulevaisuuteen. Työryhmät toimivat itsenäisesti johtokunnan alaisuudessa työryhmän vetäjän johdolla. Ryhmänvetäjä pitää yhteyttä johtokuntaan ja osallistuu tarvittaessa johtokunnan kokouksiin.

Työryhmät tarjoavat hienon tilaisuuden edistää juuri työryhmän jäsenten tärkeiksi katsomia asioita toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Työryhmään voi liittyä MARKin jäsen tai opiskelijajäsen ottamalla yhteyttä työryhmän vetäjään.


Tutkimus ja koulutus

Tutkimus ja koulutustyöryhmän tehtävänä on täydennyskoulutustarpeiden kartoittaminen ja suunnittelu, tutkintokoulutusasiat (Aalto ja VYL yhteistyö) sekä opintomatkat . Tavoitteena on koota ja jakaa tietoa tutkimusaiheista ja -hankkeista, joissa maisema-arkkitehdit ovat tavalla tai toisella mukana tai joissa olisi tarvetta uusille avauksille.
Työryhmän vetäjä Mari Ariluoma. mari.ariluoma@aalto.fi


Ammatinharjoittaminen

Työryhmä osallistuu alan ohjeistusten ja toimintamallien kehittämiseen ja pyrkii parantamaan alan näkyvyyttä ja asemaa. Tavoitteena on myös maisema-arkkitehdin ammattikuvan selkeyttäminen laajalla työkentällä. Parhaillaan työn alla ovat pätevyysvaatimusten ja tehtäväluetteloiden määrittäminen sekä ammattikunnalle suunnattujen eettisten ohjeiden laatiminen.
Työryhmä etsii vetäjää! Kiinnostaako tehtävä sinua? Ota yhteyttä mark@m-ark.fi!


Viestintä

Työryhmä huolehtii MARKin näkyvyydestä sekä jäsenistölle että yhdistyksen ulkopuolelle. Keskeistä viestintäryhmän toiminnassa on myös viestintästrategian päivittäminen ja toteuttaminen. Internetsivujen sekä sosiaalisen median lisäksi MARK näkyy myös kuukausittain ilmestyvällä palstallaan Arkkitehtiuutiset-lehdessä, jossa käsitellään ammattikunnalle ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä.
Työryhmän vetäjä Suvi Saastamoinen. suvi@suvisaastamoinen.com


Kilpailutoiminta

Työryhmä edistää maisema-arkkitehtikilpailujen järjestämistä.
Työryhmän vetäjä Pia Kuusiniemi. pia.kuusiniemi@loci.fi