Lausunnot ja kannanotot

MARK antaa asiantuntijalausuntoja ja laatii kannanottoja ajankohtaisista asioista. Lausuntoja ja kannanottoja on esitetty esimerkiksi alaa koskevan lainsäädännön kehittämiseen, koulutukseen, normeihin ja ohjeisiin, kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja jäsenten edunvalvontaan liittyen.