MARK

Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK on maisema-arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, joka edistää aktiivisesti suomalaisen maisema-arkkitehtuurin arvostusta sekä jäsentensä ammatillisia etuja.

Vuodesta 1946 maisema-arkkitehtuurin ja puutarhataiteen asemaa edistänyt toiminta keskittyy nykyään ylläpitämään yhteyksiä niin kotimaisten toimijoiden, kuin kansainvälisten kattojärjestöjen välillä. MARK on Viherympäristöliiton, kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton IFLAn sekä sen Euroopan alajaoston IFLA Europen jäsenjärjestö.

Suomen maisema-arkkitehtiliiton jäsenet käyttävät ammattinimikkeensä yhteydessä liiton lyhennettä Maisema-arkkitehti MARK.

MARK

Aims of MARK, the Finnish Association of Landscape Architects, are to promote the values and development of landscape architecture and garden art as well as professional skills and the welfare of the members. MARK organises presentations, exhibitions, planning competitions and excursions.

MARK co-operates with other professional organisations close to our field, with official and educational authorities and with international landscape architect organisations.  MARK is a member of VYL, Viherympäristöliitto, the Finnish Association of Landscape Industries.

MARK is a member of IFLA, the International Federation of Landscape Architects and of EFLA, the European Federation for Landscape Architecture.