Jäseneksi

Tervetuloa jäseneksi!

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry – MARK hyväksyy yhdistyksemme täysjäseneksi kaikki maisema-arkkitehdin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneiden maisema-arkkitehtien osalta jäseneksi hyväksyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Jäsenmaksu varsinaisilta jäseniltä on 140 €, opiskelijajäseniltä ja eläkeläisiltä 20 €. Jäsenmaksuun voi saada alennusta erityisistä syistä.

Jäsenetuja:

 • Seminaareja ja koulutustilaisuuksia
 • Alennuksia tapahtumista
 • Arkkitehtiuutiset täysjäsenille
 • Tiedotus alan tapahtumista ja avoimista työpaikoista

Tulosta ja täytä oheinen jäsenhakemuslomake. Lähetä lomake, jäljennös tutkintotodistuksestasi sekä mahdolliset muut liitteet (katso kohdat Alennukset jäsenmaksuun ja Tapauskohtaisesti arvioitava hakemus) meille osoitteeseen jasenrekisteri(at)m-ark.fi. Opiskelijajäseneksi hakevalta pyydetään jäljennös opintosuoritusotteesta.

Olet tervetullut mukaan toimintaamme! 

Jos sinulla on jotain kysyttävää, vastaamme mielellämme. Kysymykset jäsenrekisteriin liittyen sekä jäsenrekisterissä olevien tietojen muutokset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen jasenrekisteri(at)m-ark.fi.


Alennukset jäsenmaksuun

Seuraavissa tilanteissa myönnetään 50 % alennus jäsenmaksuun vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen perusteella, jonka voit toimittaa osoitteeseen jasenrekisteri(at)m-ark.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakija, alennuksen peruste, sekä alennuksen syyn voimassaolon alku- ja loppupäivämäärät. Hakemukseen on liitettävä myös todistus, jolla osoitetaan maksualennuksen peruste. Maksun alennukset käsitellään joka vuosi yhdistyksen helmikuun kokouksessa ja alennus myönnetään seuraavasta jäsenmaksusta. Hakemus alennukseen tulee tehdä äitiysloman tai muun alennukseen oikeuttavan perusteen aikana, eikä alennusta myönnetä takautuvasti. Äitiysloman yhteydessä alennus myönnetään vuodeksi, minkä jälkeen maksu muuttuu automaattisesti normaalihintaiseksi.

 • Varusmiespalvelus/siviilipalvelus
 • Työttömyys
 • Äitiys-/ vanheimpainloma
 • Hoitovapaa
 • Vuorotteluvapaa ja virkavapaa (palkaton)
 • Pitkäaikainen sairaus
 • Alan palkaton päätoiminen jatko-opiskelu

Opiskelijajäseniltä peritään valmistumisvuonna (valmistumisajankohdasta riippumatta) opiskelijajäsenen maksu.

Kesken vuoden jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu määräytyy neljän kuukauden jaksoissa siten, että maksu on 1/3, 2/3 tai 3/3 jäsenmaksusta sen mukaan, miten paljon kalenterivuotta on jäljellä.

Kahden jäsenmaksun laiminlyöminen viiden vuoden ajanjaksolla katsotaan jäsenyyden katkaisemisen perusteeksi.

Toimintatavat ja kriteerit, joita johtokunta arvioi päättäessään jäseneksi hyväksymisestä sääntöjen mukaisen, alla olevan poikkeuksen yhteydessä

”… maisema-arkkitehdin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tai johtokunnan hyväksymä, muulla tavoin maisema-arkkitehdin ammattipätevyytensä osoittanut, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.”


Tapauskohtaisesti arvioitava hakemus

Hakijan on toimitettava jäsenhakemuksensa yhteydessä CV:nsä, työnäytteitä ja todistuksensa, joissa hän esittää ammattipätevyytensä sekä koulutuksensa.

Johtokunta harkitsee hakemuksen perusteella hakijan ammattipätevyyttä kokonaisuutena, ei pelkästään yksittäistä kriteeriä.

Ammattipätevyyden arvioinnissa otetaan huomioon hakijan työtehtävät ja työnäytteet sekä koulutus.

Mikä on maisema-arkkitehdin työtä?
Maisema-arkkitehdin työn kriteerinä käytetään ensisijaisesti ILO:n mukaista määritelmää 2162 maisema-arkkitehdin työstä, sekä jatkossa suomalaista vastaavaa ammattiluokitusta 2162 sen valmistuttua.

Kuinka pitkään on pitänyt työskennellä?
Hakija on tehnyt maisema-arkkitehdin työtä vähintään kaksi vuotta valmistumisesta. Suositus on, että töitä on tehty toisen maisema-arkkitehdin alaisuudessa / kanssa.

Mitkä työnäytteet kelpaavat?
Työnäytteiden pitää olla maisema-arkkitehtuurin alaltä. Työnäytteiden sisällön arvioi johtokunta, tarvittaessa käytetään ulkopuolista arvioitsijaa.

Millainen koulutus katsotaan riittäväksi?
Hakijan tulee olla suorittanut ylempi korkeakoulututkinto. Suunnittelualan ylempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi. Hänen on lisäksi oltava suorittanut maisema-arkkitehtuurin maisteritason opintoja. Näistä erityisesti IFLAn / IFLA Europen akkreditoima maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma ja sen kurssit katsotaan eduksi. Maisema-arkkitehtuurin opintoja on oltava ”huomattava määrä”.