Diplomityöt ja väitöskirjat

Maisema-arkkitehtuurin diplomityöt käsittelevät alan kysymyksiä laidasta laitaan. Seuraavassa on lueteltu aikajärjestyksessä vuodesta 1990 lähtien Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolta valmistuneiden maisema-arkkitehtien diplomityöaiheet. Diplomitöitä voi lukea ja lainata Aalto-yliopiston Arkkitehtiosaston kirjastosta. Väitöskirjoja ja lisensiaatintöitä on maisema-arkkitehtuurin alalta valmistunut toistaiseksi vielä vähän.VÄITÖSKIRJAT JA LISENSIAATIN TYÖT

Vilja Larjosto. Dynamic Urban Islands: Seasonal Landscape Strategies for Resilient Transformation. 2019. (väitöskirja)

Hautamäki, Ranja. Kartanot kaupungissa. Helsingin kartanoympäristöjen kaupunkimaistuminen, säilyttäminen ja yhteensovittaminen kaupunkirakenteeseen. 2016. (väitöskirja)

Komulainen, Minna. Forestscapes – Forest Landscape Typology as an Integrated Planning Process Tool. 2010 (väitöskirja)

Rautamäki-Paunila, Maija. Maisemamaakunnat: Maakunnallinen viheraluejärjestelmä. 1983 (lisensiaatintyö)DIPLOMITYÖT

2019

Karhula, Anja: Lähiöunelmia - Espoon 1960- ja 1970-lukujen lähiöiden maisema-arkkitehtuurin piirteitä
Andelin, Inka: Hakaniemenrannan rantabiotoopit - Suunnitellut elinympäristöt kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukena
Kakkola, Laura: Rastilan rantapuisto - viheralueiden ideasuunnitelma osana Vartiokylänlahden kehittämistä
Haapaluoma, Elina: Evaluation of landscape architecture 3D modeling tools and practises in Finland
Salovaara, Salla: Katujen kasvatit - Monilajiset kasviyhdyskunnat katuympäristön monimuotoistajana
Virta, Jussi: Riskejä on otettava
Hietakorpi, Laura: Katutila tiiviissä kaupunkirakenteessa – esimerkkinä Vihdinbulevardin asuinalue
Palmgren, Lilja: Jatkumo - Hangon historiallisen keskustan ja Kylpylänpuiston ranta-alueiden ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämissuunnitelma
Ekman, Eeva-Maija: Integrating Virtual Reality to the Landscape Design Process - case study: a development plan for Merisatama islands
Puska, Annaleena: Tampereen Viinikanojan kehittämissuunnitelma
Eklöf, Stefan: Drömfångaren, Mariebergs trädgårdsstad – En studie om trädgårdsstaden och skapandet av en ny stadsdel
Myry, Inari: Elvyttävä taskupuisto – Konseptisuunnitelma Helsingin Kallioon

2018

Hakala, Olli: Sateen kaari - Hulevesien suodatusratkaisun virtaustekninen testaus ja soveltaminen Taivallahden ranta-alueiden yleissuunnitelmassa
Lindroth-Vanhala, Camilla: Rekolanojan viheralueet hyvinvoinnin lähteinä kaupunkiympäristössä
Westerlund, Ina: Kintterön terveysmetsä - Hyvinvointia tukeva suunnitelma Päijät-Hämeen keskussairaalan ympäristöön
Turunen, Laura: Veromiehen viheralueverkosto – kehittämissuunnitelma
Willman, Beata: Jälkiteollisen maiseman muutos. Kouvolan Keltin altaiden kehittämissuunnitelma
Seppälä, Heta: Urbaani metabolismi - Neljä skenaariota Salon kaupungin tulevaisuudesta ja aineenvaihdunnasta
Holmila, Leena: Helsinki Metropolitan Area Green Infrastructure Plan 2050
Lamppu, Emmi: Kytäjän Kylä - Osallistava kokonaiskehityssuunnitelma tiivistyvälle kyäalueelle
Karilas, Aino: Dynaamiset kaupunkibiotoopit perennojen suunnittelun mallina Helsingissä
Himberg, Johanna: Kohti kestävämpää kaupunkia - Saukonojan puronvarren ympäristö osana Turun keskusta-alueen kehitystä
Tikkanen, Katri: Erämaata etsimässä - Taiteilija-ateljee ympäristön suunnitelma Karjalohjan Vilniemeen
Salovuori, Tuuli: Sarviniemi retkikohteeksi – maisemasuunnitelma
Lindholm, Elina: Rinteeltä rantaan - puistosuunnitelma Kuopion Savilahteen
Rosberg, Ina: Neigh from the manor - horse keeping and it's implications in cultural environments and urban planning in the Helsinki metropolitan area
Parikka, Sini: Gone with the flow - maisema-arkkitehtina festivaalituotannossa
Iltanen, Helena: Savilävestä maaseutukaupungin virtaava sydän - Jokivarren kehityssuunnitelma Loimaan taajaman alueelle

2017

Mikkola, Susanna: Salon Vähänjoen puistot - Jokivarren virkistysalueiden analyysi ja ideasuunnitelma sekä Anisten perhepuiston yleissuunnitelma
Tanner, Anna Charlotta: Uutta kaupunkia metropolimaaseudun maisemaan - Suunnitteluperiaatteita Hyvinkään Palopurolle
Vekkeli, Mikko: Virtuaalinen maisema maisemasuunnittelun työkaluna
Anttola, Anni-Mari: Helsingin niittyverkosto - Analyysi ja kehittämissuunnitelma
Kautto, Ella: Väliaikainen koulupiha - tapaustutkimus ja konseptisuunnitelma Aarnivalkean siirtokoulun pihalle Espoon Järvenperään
Ranto, Tuomo: Pihapaketti talopakettipihan suunnittelumallina
Vaarala, Noora: Aavan äärellä - Kehittämissuunnitelma Naistenlahdelle
Hurme, Paula: Kouvolan kaupunkivihreän jäljillä
Yli-Jama, Vuokko: Joki kaupungissa - Analyysi ja kehittämissuunnitelma Turun keskustan Aurajokirannoille
Pihkala, Aapo: Maisema-arkkitehtuuribrändin kehittäminen Suomessa
Ryymin, Anna: Harald Carstens Helsingin kaupungin puistosuunnittelijana 1965–1978
Gulin, Maija: Hietalahden kehittämissuunnitelma
Lappalainen, Inka: Kivinokka - a cultural landscape in transition
Peltomäki, Tuulikki: Metsän reunalla - Kehitysideoita Helsingin Keskuspuiston keskiosalle
Uusitalo, Tiina: Kokemuksellinen Yyterinniemi Tapaustutkimus sosiaalisen median hyödyntämisestä
Torres Gomez, Ana: Changing Hardscapes - Case Malmi Runway 18/36

2016

Sarkama, Sanna: The Marscape Project
Henriksson, Eeva: Solina- Hulevesipuisto Vihdin Nummelaan
Nokso-Koivisto, Silja: Helminauha - Tulevaisuuden Rantaraitti Espooseen
Penttinen, Pipsa: Liittyminen ympäristöön - Maisema-arkkitehtuurin rooli yleisissä arkkitehtuurikilpailuissa 2003-2012
Tenkanen, Niilo: Ilvalon taajaman kehittäminen vanhusystävällisesksi
Kajamaa, Virva: Helsingin kaupungin reunalla - Kaupungin itäinen maisema ja sen tulevaisuuden skenaarioita
Varpio, Mika: Maantiestä Esplanadiksi
Perämäki, Elli: Varjo väsyneille, vastus myrskytuulille - Ekosysteemipalvelut townhouse-rakentamisessa
Oilinki, Saara: Konseptisuunnitelma Kehä Vihreälle Jyväskylään - elvyttävyyden huomioiminen osana urbaanin vihervyön kehittämistä
Mäkilä, Sohvi: Ryttylän kartanoympäristön kunnostussuunnitelma
Sanaksenaho, Veera: Luontokokemuksia kaupungeissa - suunnitteluideoita tiivistyviin kaupunkeihin
Lemmenlehti, Lauri: Using Landscape structure analysis in the creation on open-world videogames
Juurinen, Iida: Case Kaupunkipeli - Osallistamisen digitaaliset työkalut ja julkisten ulkotilojen kehittäminen
Norros, Inka: Ratinan suvanto – kaupunkitilojen kehittämissuunnitelma
Nyman, Marie: Kuntakaavoitus ja tuulivoima-alueiden maisemavaikutusten arviointi
Saastamoinen, Toni:Retkeilyalueesta kansallispuistoksi – Hossan maisemaselvitys
Suomi, Laura: Vaasan keskuspuiston kehittämissuunnitelma – suuntaviivoja kaupunkimaiseen maankohoamispuistoon
Tolvanen, Veera: Tulevaisuuden urbaanit olohuoneet puistoissa – uusia rahoituskeinoja Helsingin puistoille

2015

Piipponen, Hanna-Maria: Ekologisesti kestävä maisema, SITES-arviointijärjestelmän soveltaminen Maskun rivieran virkistysalueen kehittämissuunnitelmassa
Ahvenainen, Hertta: Vallilan tehdaskorttelit - Kaupunkitilan koevedoksia teollisuuden kulttuuriympäristössä
Jalava, Lotta: Maisemien saari
Lohman, Elise: Helsingin seudun viherkehä – mahdollisuuksien toimintaympäristö
Hakamäki, Anna: Yhdenmukaista yhdyskuntasuunnittelua etsimässä - Seudullisen suunnittelun MALPE-ajattelu yhdenmukaisen yhdyskuntasuunnittelun edistäjänä?
Koponen, Heidi: Vartiosaari - uusi kaupunginosa?
Sillanpää, Minna-Maija: Kymijoen kehä - rantareittisuunnitelma Kouvolaan
Peltola, Katariina: Folkkari – helsinkiläinen kaupunginosapuisto
Kaleva, Sami: Oulun Hupisaarten kesäteatteripaviljongin ympäristön yleissuunnitelma
Lehto, Elsi: Maiseman uusi perspektiivi – Viheraluesuunnitelma pohjana Malmin lentokentän uudelle aluerakenteelle
Rahkonen, Oula: Portti Rantatielle – Kirkkotien ja Rantien arvottaminen ja viherverkoston kehityssuunnitelma
Leskinen, Aino: Kaupunki lasten kokemana: lahtelaisten lasten kokemuksia jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiltä
Liikka, Karitta: Yhteinen kuuskulma - asukaslähtöinen suunnittelu
Fincke, Anni-Maija: Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristön kehitys

2014

Tigerstedt, Sofia: Väinö Linnan Puistokortteli – Perusparannuksen ideakilpailusta toteutukseen
Rosqvist, Daniela: Sibbesborgin uusi kaupunki – Maalaismaiseman arvoista kaupunkimaiseman piirteiksi
Näränen, Tuomo: Fredikan uusi ratapiha – Rautatieympäristöstä urbaaniksi teollisuuden kulttuurimaisemaksi
Asanti, Jenny: A design manual for Resilient School Grounds
Pollock, Paula: Kerrostalopihan suunnitteluohje rakennuttajalle
Korhonen, Pauliina: Ratsastusreitti kaupunkialueella – Suunnitteluesimerkkinä Länsi-Vantaan ratsastusreitit
Pylkkö, Vilma: Maiseman kunnostaminen soranottoalueella – Yleissuunnitelma Hyvinkään Suomieheen
Olaste, Lasse: Kantvikinranta – Ranta-asuinalueen ideasuunnitelma Kirkkonummelle
Niskanen, Inkeri: Bridge Over Troubled Water – Puistosuunnitelma Torinon Mirafioriin

2013

Ant-Wuorinen, Miina: Kaupunginselän kierros – Vaasan Eteläisen Kaupunginselän kiertävä ulkoilureitistö
Arlander, Harald: Hulevesipuisto Vantaan Kivistöön
Bergman, Anna: Kulokukkula – Täyttömäen maisemasuunnitelma
Ekroos, Elina: Arboretum Villa Magnolia
Laine, Kaisa: Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen historiaselvitys ja yleissuunnitelma
Nuotio, Aino-Kaisa: Maaperän, ylijäämämaiden ja sivutuotteiden kestävä käyttö viherrakentamisessa
Pelo, Marja: Vihertehokkuus rakennetussa ympäristössä
Saario, Janne: Steelpark – Rullalautapuisto Luulajaan
Saastamoinen, Suvi: Korson puropuisto – Korson keskuspuiston kehittämissuunnitelma ja valaistuksen ideasuunnitelma
Salminen, Sarianna: Routakallio – Puistosuunnitelma muuttuvaan louhosmaisemaan
Soini, Mari: Puisto näkymättömään kaupunkiin – Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston eteläinen osa
Äärelä, Riikka: Paikka auringossa – Maisemakokemuksen huomioiminen harjujen paahde-elinympäristöjen luonnonhoidossa

2012

Ahola, Marko Tapio: Pajupuhdistamo arvokkaassa kulttuurimaisemassa
Aho-Mantila, Jaakko: Näyttämö, Leppävaaran urheilupuiston kehityssuunnitelma
Ariluoma, Mari Anneli: Kaupunki ekosysteemipalvelujen tuottajana – kohteena Lahden Mukkula
Kytö, Inka Katariina: Tuulivoimalat matkailumaisemassa – matkailijoiden suhtautuminen tuulivoimarakentamiseen Kemijärvellä
Lämsä, Anu: Länsi-Herttoniemen eheyttäminen – retroaktiiviseen suunnittelumenetelmään perustuva
Sarlos, Satu Annina: Inkoon kulttuurimaisemaselvitys. Maisemalliset suositukset Inkoon yleiskaavoitusta varten
Vainio, Anni Lisbet Marjatta: Karkkilan kaupunkipuisto

2011

Junkkonen, Anne Kaisa: Tutkimuksen soveltaminen käytäntöön – työkaluja kestävään yhdyskuntasuunnitteluun
Jyrkiäinen, Mari: Vaeltava puisto Kalasatamaan – keskeneräinen kaupunkitila ihmisten toimintaympäristönä
Murtonen, Merja: Laillisuus ja laatu kaavoituksessa
Parkatti, Anna Bella: Sustainable China Urban 1.5
Orrainen, Katja: Heinäpuisto – Koristeheinien käyttö viheralueilla
Pitkäjärvi, Emma: Kungsgården och Liselund vid Vasas södra infart – en utvecklingsbild för markanvändningen

2010

Buller, Leena: Sukellus – Kruunuvuorenrannan Haakoninlahden ranta-alueen luonnossuunnitelma.
Hakala, Sirja: Urheilupuiston ideasuunnitelma Eläintarhan alueelle.
Hakala, Veera: Hyvinkään Villatehtaan piha-alueiden historiallinen selvitys ja kehittämissuunnitelma.
Hannula, Hanna: Muutoksen tuulia sotilassaarilla. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren historian ja nykytilan tarkastelu sekä kehittämissuuntia.
Heinonen, Tommi: Hyväntoivonpuisto Jätkäsaareen.
Horttanainen, Emilia: Lasten puutarhakaupunki – lapsimyönteinen viheraluesuunnittelu Karjaalla.
Jylhä, Johanna: Viheraluesuunnitelma Alppilan, Koskelan, Iskon, Pyykösjärven, Puolivälikankaan, Välivainion, ja osia Linnanmaan, Kaijonharjun ja Takalaanilan kaupunginosiin.
Järvitalo, Anni: Maiseman arvot ja arvottaminen – Veteen piirrettyjä viivoja lounaissaaristossa.
Kuoppala, Annukka: Tervetuloa Seinäjoelle – Kaupungin pohjoisreunan ideasuunnitelma ja peltolaakson kehittämissuunnitelma.
Pellinen, Reeta: Vuoksen varren maisema – tarkastelu ja kehittämissuunnitelma Imatralla.
Pyykkö, Saara: Värien suunnittelu ulkotilassa.
Semeri, Sonja: Turun kansallinen kaupunkipuisto, hoito- ja käyttösuunnitelma.
Tegel, Elisa: Forssan kaupungin maisema – viherverkosto ja teemaosayleiskaava.
Törrönen, Sirpa: Maisema-analyysi – Helsinki, maisema-analyysin teoriaa ja Helsingin maisema-analyysi.
Vauhkonen, Heli: Helsingin Diakonissalaitoksen korttelin historiaselvitys ja pihan yleissuunnitelma.
Vehkanen, Essi: Uusia tuulia unohdetussa maisemassa – puistoyleissuunnitelma Matinkylään.
Vilhunen, Saara: Kulttuurimaiseman inventointi ja arvottaminen. Kehitysideoita inventointi- ja arvottamiskäytännölle Suomen ja Saksan välisen vertailun pohjalta.
Virtanen, Anu: Pintavesien käsittely osana pihasuunnittelua.

2009

Andersson, Nina: Maisemasuunnitelma Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Arslanbayrak, Pamela: Pohjois-Päijänteen kansallinen kaupunkipuisto – Esiselvitys.
Aspiala, Aino: Elämää pihoille – Ehdotuksia kerrostalopihojen kehittämiseksi.
Hasu, Eija: Koti pihalla. Kodin ulkotilat yksityisestä julkiseen. Asukkaiden kokemuksia asumisesta ja asumisen laadusta.
Inkilä, Elina: Maisemavaikutusten arviointi yleis- ja maakuntakaavoituksessa.
Korpinen, Sini: Pilaantuneen maa-aineksen kunnostaminen maisemarakentamisen keinoin.
Koskenniemi, Antti-Jaakko: Aqua naturalis – Hulevesien luonnonmukainen käsittely Lambrobäckenin.
Larjosto, Vilja: Kaupunkiviljelysuunnitelma. Vila Brandâo – Salvador, Brasilia.
Levonmaa, Anna: Avolouhoksesta puistoksi.
Merikoski, Tiina: Local Communities as Resource in Regional Development.
Mikola, Varpu: Viisi kylää – viisi savolaista maisemaa.
Raittila, Liina-Maija: Metsien valmentaminen uudisrakennusalueilla.
Rapola, Eeva: Hulevesien luonnonmukainen hallinta maisemansuunnittelun keinoin.
Saatsi, Emilia: Maisemanhoitosuunnitelma Aulangolle.
Virkkunen, Heli: Mäntyharjun maisema – kolme sisääntulotietä taajamaan.

2008

Alapeteri, Niina: Helsingin kaupunginpuutarhuri Bengt M. Schalin – suunnittelutehtävät ja kädenjälki 1946-1957.
Eerikäinen, Hannu: Pelsossa suon hedelmät, suokysymyksen uudelleen tarkastelua.
Heinänen, Antti-Jouni: Kantakaupungin nivelet – kolmiopuistot ja jäännösaukiot Helsingin ruutukaavaverkkojen saumakohdissa.
Hokkanen, Mervi: Rajalla – suunnitelma pääväylien, katujen ja yritystonttien reuna-alueille Vantaan Aviapoliksessa.
Kivirinta, Hiroko:Zoo-Renewal –’Landscaping the Wild’ Master Plan for the Helsinki Zoo.
Lähde, Elisa: Helmiä nauhassa – maisemalähtöinen urbanismi Laajalahden suunnittelussa.
Nousiainen, Riikka: Ruotsinpyhtään ruukinkylän maisemasuunnitelma.
Pentti, Mirjam: Yksinkertaista, tarkoituksenmukaista ja luonnollista. Jälleenrakennuskauden kotipuurathat Suomessa.
Saukkonen, Marjo: Paikkatietotekniikka Helsingin kaupungin viheralueiden suunnittelussa.
Siltanen, Satu: Hevostalous maankäytön suunnittelussa, esimerkkinä Nurmi-Sorilan osayleiskaava–alue.
Svärd, Heidi: Rovaniemen keskustan seudun viheralueselvitys ja –suunnitelma.

2007

Aalto, Anna-Kaisa: Vaasan laaksojen maisemaselvitykset ja ulkoilualuesuunnitelmat.
Bremer, Marika: Lumi kaupungissa – Lumen ja sulamisvesien käsittely maisemarakentamisen ja luonnonmukaisen hulevesien hallinnan keinoin.
Kiiskinen, Anu Helena: Linnoitus puistona, Myllymäen viheralueen ja linnoitteiden hoitosuunnitelma.
Koivula, Iiris: Kumpulan kartanon puisto.
Kuusisto, Elina: Salpalinjan hoito- ja käyttösuunnitelma Lappeenrantaan.
Muhonen, Matleena: Maisemaselvitys Bomba-Hyvärilän matkailualueelle Nurmekseen.
Mäkilä, Sirpa: Keravanjoen ranta-alueiden kehittämissuunnitelma Tuusulan Kellokoskella.
Saarikko, Jere: Paimion sairaalan ympäristön historiaselvitys ja kunnostussuunnitelma.
Surakka, Mari Katarina: Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma.
Tirkkonen, Elina Katariina: Lohjan vihreä selkäranka – Viher- ja virkistysaluejärjestelmä taajamaosayleiskaavaa varten.
Vänska, Iivo: Tietomalli Viipurin Sorvalin hautausmaasta.

2006

Huisko, Sirkku: Maisemallinen maankäyttösuositus Orimattilan Mallusjärven ympäristöön.
Meronen, Niina: Viheralueiden yleissuunnitelma Saunalahdenportin asemakaava-alueelle Espoossa.
Niilo-Rämä, Kaisa: Kaupungin vihreät akselit.
Nyman, Johanna: Kaupunkipuisto Keravanjokilaaksoon.
Seppänen, Ulla: Viitaniemen maisema.
Strengell, Niina: Tuusulanjärven kansallinen kaupunkipuisto.

2005

Anttila, Kristiina: Uurnahautausmaa Vuosaareen.
Blomqvist, Malin: Norrebro park. En stadsdelspark i Köpenhamn.
Julkunen, Paula: Keskuspuisto Keravanjokilaaksoon – ympäristön kulutuskestävyyteen ja sietokykyyn perustuva yleissuunnitelma.
Kärki, Tommi: Maisemavauriosta virkistysalueeksi – soranottoalueen jälkikäyttösuunnitelma.
Melvasalo, Lauri: Villa Mairea ja maisema.
Mäkinen, Seppo: Kaukaan tehdasalueen ympäristösuunnitelma.
Rautio, Katariina: Palojoenvarren maisemasuunnitelma Jokelan taajamaan.
Saaristo, Heidi: Maisemanhoitosuunnitelma Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan.
Vihervuori, Saija: Puu ulkomateriaalina – suunnitelmia Joensuun Ilosaareen.
Weckman, Emilia: Energiapuisto Espoon Suomenojalle.

2004

Burjam, Heidi: Uskelanjoki – Salon suoni.
Haikala, Maria: Helsingin Koillispuiston maisema- ja käyttösuunnitelma.
Koivunen, Mikla: Valoa ja varjoa – Suurhuopalahden ja Perkkaan puistoyleissuunnitelma sekä valaistuksen tavoitteet.
Linnasalo, Kaisa: Sälinkään kylän maisemanhoito- ja maankäyttösuunnitelma.
Nuutinen, Maarit: Tuuloksen kylien maisemasuunnitelma ja yleiskaavallinen maankäyttösuositus.
Rinkinen, Kristiina: Rivien väliin jäävät asukkaat. Hiljaisten ryhmien osallistaminen ympäristönsuunnittelussa.
Salmi-Lampila, Elina: Pirkkalan yleiskaava, maisemarakenteeseen sidottu viheraluejärjestelmä.
Teperi, Kati: Aistien puutarha.
Yli-Jama, Katri: Rantapuisto Porvoon lansirannalle.

2003

Aho, Milla: Tehtaan kupeessa, mäntyjen katveessa – Sunilan asuinalueen lähiympäristön kunnostamisen periaatteet.
Böhling, Anna: Viheralueen yleissuunnitelma Suur-Espoonlahteen.
Hakari, Milla: Kirkkojärven puisto Espoonjokilaaksoon.
Karelahti, Johanna: Pohjois-Espoo – kasvua maiseman ehdoilla.
Niemi, Mirkka: Vanhan kirkon maisema. Maisemanhoitosuunnitelma Tyrvään Pyhän Olavin kirkon ympäristöön.
Rantee, Kaisa: Iidesjärven ja Kirkkosuon maisemasuunnitelma.
Rönkä, Teresa: Kosketuspintoja – Suonverstaasta kolmen kaupunginosan kohtauspaikaksi.
Sinerkari, Pia: Hyksin Lastenklinikka – terapeuttinen puutarha lastensairaalaan.
Stambej, Natasha: Dalby garden – proposals for conservation.

2002

Muurinen, Krista: Merenrantapuisto Merisatamanrannan alueelle.
Vesanto, Tuuli: Kaupungin saaristo – maisemasuunnitelma Turun Satavaan, Kakskertaan ja Kulhoon.

2001

Behm, Päivi: Kyläteiden ympäristösuunnittelu Hämeessä.
Heikkinen, Soile: Viikin lasten ja nuorten puisto.
Jolkkonen, Marketta: Asukaslähtöinen maisemanhoito Vantaan Sotungissa, kaupunkimaaseudun säilymismahdollisuudet.
Lamminpää, Anu: Kanteleen kylän maisemanhoitosuunnitelma.
Loukkaanhuhta, Ulla: Veden reittejä – Sadeveden kierron elvyttäminen Vaasan eteläisen kaupunkikeskustan alueella.
Nissilä, Reetta: Kaupungin uhka.

2000

Kaituri, Arto: Puutarha-arkkitehdista maisema-arkkitehdiksi – ammatin kehitys vuosina 1946-1979.
Mikkonen, Kari: Kätketyt aukiot ja salatut puutarhat – Julkisten rakennusten sisäpihat.
Palmgren, Tomas: Förbättrad fotgängarmiljö i centrum – Helsingfors 1999
(Parannettu jalankulkuympäristö keskustassa – Helsinki 1999).

1999

Alppi, Samuli: Paikkatietojärjestelmät ja ympäristötiedon hallinta maisemasuunnittelussa.
Bruun, Santtu: BIOGENESIS – Ekologinen yhteisö.
Eurasto, Petri: Koskenkylän maisemallinen maankäyttösuunnitelma.
Hytönen, Mervi: Matkailualueen kehittämisen maisemalliset perusteet – tapaustutkimus Pallastuntureille.
Knuuti, Sari: KIVEN TASKUJA kompaktikaupungin kehittäminen – teemoina yhteydet paikalliseen historiaan, luontoon ja ihmisiin.
Kurki, Pia: Neljä kylää ja tie – ympäristösuunnitelma Kemiön Vretantietä varten.
Lehtoranta, Suvi: Maankäytön maisemalliset perusteet Valkealan kuntakeskuksessa.
Manninen, Mariikka: Seurasaari – maisemaselvitys, yleissuunnitelma ja asemakaavaehdotus.
Näsälä, Niina: Loma-asuntoalueen suunnittelu.
Pesonen, Jan: Eurodike Passio – maaperän puhdistusta ja täyttömaan estetiikkaa Kumpulanpuron suistossa.

1998

Ger, Riikka: Kuttulammenpuiston perusparannussuunnitelma.
Hautamäki, Ranja: Hietaniemen hautausmaa – historiallinen selvitys sekä uusien hauta-alueiden ja kunnostuksen suunnitelma.
Hynynen, Kaisu: Saimaan kanavan maisemanhoitosuunnitelma.
Kataja, Elina: Talvi Stadissa. Maisema-arkkitehtuurin näkökulmia talvikaupunkiin.
Komsi, Kristiina: Puun muutto – Rajatorpan lähiön tie- ja parkkipaikka-alueiden visuaalinen ja tilallinen parantaminen maisemarakentamisen keinoin.
Niemelä, Satu: Kalajoen Hiekkasärkkien maisemasuunnitelma.
Rissanen, Heli: Luonnon ja maiseman monimuotoisuus viheraluesuunnittelussa – esimerkkinä Koillis-Helsinki ja Longinojan ympäristö. 1998.
Sirén, Pirjo: Olarin ympäristön perusparantaminen asukaslähtöisenä suunnitteluna. 1998.
Väyrynen, Marko: Tapiola Seagate.

1997

Ala-Heikkilä, Yrjö: Maisemanhoito ja maatalouden ympäristötuet Mustionjokilaaksossa.
Häkkinen, Ismo: Itäisen Kaivopuiston maisemallinen tutkimus, kunnostus- ja hoitosuunnitelma.
Jaakkola, Maria: Taide ja puisto, Töölönlahden puiston yleissuunnitelma – lomittuvat tarinat kohtaamisten kudelmassa.
Keskinen, Hanna: Maisemanhoidon ja matkailun kehittämissuunnitelma Sammattiin.
Liski, Matti: Erkylän kartanon puiston ja sitä ympäröivän kulttuurimaiseman kunnostussuunnitelma.
Muukka, Laura: Luontomatkailu Lauhanvuoren kansallispuiston ympäristössä.
Orrenmaa, Pia-Liisa: Seinäjokivarren keskuspuiston yleissuunnitelma.
Perälä, Tiina: Hermitagen puutarhan ja puiston kunnostamis- ja uudistamissuunnitelma, 1. vaihe: Yleissuunnitelma.
Susi-Wolff, Kati: ”Lintuja ja ihmisiä” – Kaisaniemen puiston kehittämissuunnitelma.
Tammisto, Petra: Kierrätyspuisto Herttoniemen teollisuusalueelle.

1995

Erke, Maria: GIS ja maisema-arkkitehtuuri – paikkatietojärjestelmien soveltaminen maisemasuunnittelussa.
Suominen, Timo: Vaalimaanjoen laakso – maan lahja ihmisen huomassa – arvokkaan maisema-alueen olemus, historia ja tulevan kehityksen ohjaaminen.
Tuominen, Taina: Espoonkartanon puiston ja sitä ympäröivän kulttuurimaiseman kunnostussuunnitelma.
Wilska, Anneli: ”Ekoyleiskaava”. Luonnonsuojelu ja maisemanhoito yleiskaavoituksessa. Selvitys saksalaisista kokemuksista ja sovellutus Valkjärven osayleiskaava-alueelle Nurmijärvelle.
Yli-Jama, Laura: Tien sovittaminen maisemaan.[/toggle]

1994

Silfverberg, Sarianne: Kulttuurimaisema suunnittelukohteena – esimerkkialueena Soukanpohjan kartanon ympäristö.

1992

Ruokonen, Ria: Puutarha-arkkitehti Jussi Jännes Tapiolan suunnittelijana.

1990

Palo, Harri: Esimerkkimalleja viheralueiden luonnonmukaisista perustamis- ja hoitomenetelmistä.